DEVELOPING A MOBILE ADDITIONAL MODELING SOON FOR ENTERPRISES OF THE WEDDING INDUSTRY

Abstract

The work highlighted the main problems, which are faced with wedding salons in modern business conditions. In order to increase the competitiveness of the wedding salon "Feya" it is recommended to optimize the "quality-price-time" function by creating an additional competitive advantage in the form of a mobile application. A mobile application for choosing and / or modeling "dresses of your dreams" online for the "Feya" wedding salon, designed for Android, allows you to choose the right dress or accessory at the customer's request.

Authors and Affiliations

V. S. Diakova, O. M. Kalinina

Keywords

Related Articles

КЛАНОВИЙ КАПІТАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ КОНТРАКТІВ

У статті розглянуто феномен кланового капіталізму як особливого інституційного порядку, в якому окремі бізнес-групи отримують привілеї та підтримку з боку держави. Спираючись на теорію контрактів, показано, що стосункові...

ПРИЧИННО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ СИНТЕЗ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В МЕНЕДЖМЕНТІ

У статті запропоновано інноваційний підхід на основі причинно-системного аналізу та міждисциплінарного синтезу наук до вирішення проблем розвитку підприємств в умовах швидкоплинних змін їх зовнішнього середовища. Розглян...

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ МІСТ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

У статті розкрито сутність поняття «бюджет розвитку». Здійснено аналіз структури бюджету розвитку та напрямів використання коштів цього бюджету. Проаналізовано зміни, які відбулися під час формування бюджету розвитку у...

TARGETING IN REFLEXIMENT MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

The article deals with the goal-setting in reflexive management of the development of the enterprise. In the theory of goal-setting management is defined as the process of purposeful influence of the control system on it...

DEVELOPING A MOBILE ADDITIONAL MODELING SOON FOR ENTERPRISES OF THE WEDDING INDUSTRY

The work highlighted the main problems, which are faced with wedding salons in modern business conditions. In order to increase the competitiveness of the wedding salon "Feya" it is recommended to optimize the "quality-p...

Download PDF file
  • EP ID EP673347
  • DOI -
  • Views 77
  • Downloads 0

How To Cite

V. S. Diakova, O. M. Kalinina (2018). DEVELOPING A MOBILE ADDITIONAL MODELING SOON FOR ENTERPRISES OF THE WEDDING INDUSTRY. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2(13), -. https://europub.co.uk/articles/-A-673347