Dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego wezwanymi do chorych z problemami kardiologicznymi

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] Akty prawne dedykowane dyspozytorom medycznym nie precyzują rodzaju wezwań, do których powinni zadysponować określony typ zespołów ratownictwa medycznego (podstawowy zespół ratownictwa medycznego – ZRM P; specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – ZRM S) lub odmówić wyjazdu. Ze względu na inny zakres medycznych czynności ratunkowych dysponowanie przekłada się na czas i rodzaj udzielonej pomocy. Celem pracy było określenie, czy rodzaj wezwania ma wpływ na decyzję dyspozytora o rodzaju ZRM realizującego dane zlecenie. [b]Materiał i metody. [/b]Przeanalizowano 1560 kart medycznych czynności ratunkowych (KMCR) z 2012 r. z grupy „Problemy kardiologiczne” wg Systemu Wspomagającego Dowodzenie (SWD), ZRM S i P stacjonujących w 2 lokalizacjach, w każdej 1 ZRM S i P, w jednej 2 miesiące był dodatkowy ZRM P. Zgłaszane dolegliwości, objawy, schorzenia pogrupowano na kategorie objawowe: ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu, zmiany ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, duszność, inne. Określono, ilu chorych podało 1, 2 lub 3 i więcej powodów wezwania ZRM, przeanalizowano częstość poszczególnych objawów. [b]Wyniki.[/b] Wybrane ZRM zrealizowały ogółem 13 715 wyjazdów, podstawowe – 7254, specjalistyczne – 6461. 1560 dotyczyło grupy „Problemy kardiologiczne” (11,4%). 556 wyjazdów (8%) – ZRM P, 1004 (16%) – ZRM S. 784 osoby (50%) zgłosiły 1 dolegliwość, 644 pacjenci (41%) – 2, a 132 chorych (9%) – 3 i więcej powodów wezwania. Zgłoszono 2468 dolegliwości. Do 83% zleceń z 3 dolegliwościami, 67% z dwoma i 59% z jednym zadysponowano ZRM S. Ból w klatce piersiowej zgłosiło 56% chorych ZRM P i 69% – S. W pozostałych kategoriach dysponowanie obu typami ZRM było podobne. [b]Wnioski. [/b]Rodzaj wezwania miał wpływ na wybór zadysponowanego ZRM. W schorzeniach o podłożu kardiologicznym, o potencjalnie wieńcowym charakterze oraz do prawdopodobnie cięższego stanu pacjenta – więcej niż 2 objawy – częściej dysponowano ZRM S.

Authors and Affiliations

Joanna Sowizdraniuk, Małgorzata Popławska, Krystyn Sosada

Keywords

Related Articles

Wernicke’s Encephalopathy – a set of neurological symptoms caused by lack of vitamin B1

The study describes a rarely diagnosed nosological unit called Wernicke’s encephalopathy. This disease is caused by the deficiency of Vitamin B1 (thiamine). In Polish conditions, the symptoms of the disease may be obser...

Functional fitness of rural population aged over 70 and demand for care

Progressing age and the accompanying diseases have a detrimental impact on the condition of the elderly. Deterioration of one’s fitness causes physical discomfort and impairs mental well-being. It also constitutes a barr...

Controversies related to diagnosis and treatment of Lyme borreliosis worldwide

[b]Introduction. [/b]Lyme disease is the most frequent ticks-borne disease worldwide, and one of the most controversial diseases in the history of medicine. It is caused by spirochaete Borrelia burgdorferi, a multi-organ...

Health- and nutrition-related behaviour of pupils attending sports schools in relation to their gender and body mass index – preliminary report

Introduction. Life style is one of the most important factors affecting health. Nutrition, physical activity and body mass control are life style-related issues considered as important determinants of health. Aim of th...

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WYBRANYCH GRUP ZAWODOWYCH. Podobieństwa i różnice w podejściu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela

Wstęp. Właściwa aktywność ruchowa jest najważniejszym elementem stylu życia wpływającym na zdrowie człowieka. Bezsprzecznie wiemy, że jest ona niezbędna, znamy jej wartość profilaktyczną, promującą oraz terapeutyczną. Hi...

Download PDF file
  • EP ID EP79536
  • DOI 10.5604/20834543.1198727
  • Views 91
  • Downloads 0

How To Cite

Joanna Sowizdraniuk, Małgorzata Popławska, Krystyn Sosada (2016). Dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego wezwanymi do chorych z problemami kardiologicznymi. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1), 72-76. https://europub.co.uk/articles/-A-79536