Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny, (Część I)

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2010, Vol 16, Issue 1

Abstract

W pracy omówiono następstwa zdrowotne otyłości związane z ryzykiem rozwoju zaburzeń i chorób, między innymi: cukrzycy typu 2, chorób sercowonaczyniowych, stłuszczenia wątroby czy zmian zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego, a także pogorszeniem jakości życia. Przedstawiono również kontrowersyjne doniesienia o korzyściach zdrowotnych powiązanych z otyłością oraz o zaskakujących efektach związanych z powstawaniem czy zwalczaniem otyłości.

Authors and Affiliations

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Krzysztof Marczewski

Keywords

Related Articles

Social functioning of disabled elderly on example of patients hospitalized in a rehabilitation department

Introduction: The areas of social functioning of the elderly are influenced by a number of factors, such as changes in health status, occupational activity or retirement, economic status, stressful experiences, shrinking...

Exposure of workers to biological aerosol on a fur farm

Introduction. An advancing development of industry and transport, as well as the creation of large urbanized areas, unfortunately causes the concentration of the sources of air pollution over relatively small areas, incl...

Regulation of health programs executed by local government

Introduction. Health program is an element of state policy. Thanks to it, local authorities can be engaged in organizing health benefits. According to decentralization assumptions local government should act close to cit...

Assessment of risk of infection with Leptospira spirochetes among rural population in the Lublin Region, with particular consideration of areas exposed to flooding

[b]Background[/b]. Leptospirosis, caused by Leptospira spirochetes, is considered the most widespread zoonosis worldwide. Morbidity may be increased by natural disasters such as floods or typhoons. [b]Aim of the study[...

Health behaviours of boys and girls at younger school age

Introduction: Shaping the optimum health promoting choices among children and adolescents is among the major health promotion tasks in the area of practical activity. objective: Recognition of health promoting behaviou...

Download PDF file
  • EP ID EP69707
  • DOI -
  • Views 72
  • Downloads 0

How To Cite

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Krzysztof Marczewski (2010). Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny, (Część I). Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 16(1), 25-32. https://europub.co.uk/articles/-A-69707