Dzieci jako sprawcy i ofiary wypadków komunikacyjnych w Polsce w latach 2008–2015

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie.[/b] Wypadki komunikacyjne z udziałem dzieci są istotnym zagrożeniem prowadzącym do urazów będących powodem niepełnosprawności, a także stanowią przyczynę zgonów możliwych do uniknięcia.[b]Cel pracy.[/b] Celem pracy było poznanie i ocena zdrowotnych skutków wypadków komunikacyjnych z udziałem osób w wieku 0–14 lat w Polsce w latach 2008–2015.[b]Materiał i metoda. [/b]Przeprowadzono analizę wypadków komunikacyjnych w grupie wiekowej 0–14 lat jako sprawców i ofiar tych zdarzeń. Analizowano wypadki z obrażeniami ciała oraz skutkiem śmiertelnym wśród pieszych, kierujących i pasażerów. Informacje o wypadkach uzyskano z rocznych raportów Komendy Głównej Policji. Przy użyciu regresji Poissona dokonano analizy trendów współczynników sprawców i ofiar wypadków komunikacyjnych.[b]Wyniki. [/b]W latach 2008–2015 w wypadkach komunikacyjnych 44609 dzieci w wieku 0–14 lat zostało rannych, a 1041 dzieci poniosło śmierć. Większe ryzyko obrażeń ciała i zgonów występowało u starszych dzieci (w wieku 7–14 lat) w porównaniu do dzieci młodszych (0–6 lat). Współczynniki rannych u starszych dzieci poruszających się pieszo były wyższe u ofiar wypadków (40,3/100 tys.) niż u sprawców (20,8/100 tys.), również umieralność była wyższa u ofiar wypadków w porównaniu do sprawców, zaś najwyższy współczynnik zgonów stwierdzono u pasażerów (1,0/100 tys.). Zaobserwowano istotne zmniejszenie współczynników rannych i umieralności wśród sprawców (o -10,8%/rok i -12,5%/rok), jak i ofiar (o -7,7%/rok i -9,2%/rok). Natomiast wskaźnik ciężkości wypadków nie zmieniał się istotnie i wynosił przeciętnie 2,4 zgonów/100 wypadków.[b]Wnioski.[/b] Pomimo zmniejszania się współczynników rannych i umieralności z powodu wypadków komunikacyjnych u dzieci w wieku 0–14 lat należy podejmować intensywne działania związane ze zwiększaniem wiedzy o czynnikach ryzyka wypadków, szczególnie z udziałem pieszych.

Authors and Affiliations

Agnieszka Genowska, Beata Goworko -Składanek , Jacek Jamiołkowski , Krystyna Szafraniec

Keywords

Related Articles

A typical hemolytic uremic syndrome – case report

Introduction. Hemolytic uremic syndrome (HUS) is characterized by hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute renal failure. HUS is the most common cause of acute renal failure among children. HUS can be divided into ty...

Effect of changes in ambient temperature on oxidative stress markers in blood of regular winter swimmers

[b]Background.[/b] Winter swimming and sauna are supposed to beneficially affect the human organism, but there is still a lack of scientific evidence to confirm this phenomena. [b]Aim.[/b] The aim of the study was to...

Young adults’ coping with stress as variables determined the quality of life

introduction and aim of the study. Research on young adults’ quality-of-life are important from the point of view of the public health. An attempt was made to examine satisfaction with life current students who have been...

Assessment criteria of motor development of primary school children

Introduction. Motor development of children is a major indicator of their physical development. Children’s motor skills show a constant decrease. The most important criteria used to assess the level of motor development...

Depression – a ‘giant’ of geriatrics in the practice of primary health care physician

The ‘giants’ of geriatrics are commonly occurring, multiple-cause, and difficult to cure states, which contribute to the gradual loss of independence by the elderly. The ‘giant’ geriatric problems are as follows: falls...

Download PDF file
  • EP ID EP79554
  • DOI 10.5604/20834543.1208217
  • Views 105
  • Downloads 0

How To Cite

Agnieszka Genowska, Beata Goworko -Składanek, Jacek Jamiołkowski, Krystyna Szafraniec (2016). Dzieci jako sprawcy i ofiary wypadków komunikacyjnych w Polsce w latach 2008–2015. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 120-128. https://europub.co.uk/articles/-A-79554