Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym – badanie opinii i oczekiwań uczniów gimnazjów i liceów

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel pracy[/b]. Edukacja zdrowotna stanowić winna jedno z nadrzędnych zadań systemu szkolnictwa. Zdobycie we wczesnym okresie rozwoju podstawowej wiedzy dotyczącej zachowań zdrowotnych może korzystnie wpłynąć na stan zdrowia społeczeństwa. Zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy na temat zdrowia może stanowić wyzwanie, niemniej korzyści są niepodważalne. Celem pracy jest określenie stanowiska młodzieży na temat pomysłu wprowadzenia do szkół edukacji zdrowotnej oraz oczekiwań, co do treści i metod nauczania takiej tematyki. [b]Materiał i metody[/b]. Badaniem objęto 200 respondentów: 100 chłopców oraz 100 dziewcząt. Wśród nich było 100 gimnazjalistów oraz 100 licealistów. Rozkład respondentów według zmiennych umożliwia porównanie wyników uzyskanych w gimnazjach i liceach. Zastosowano autorski kwestionariusz składający się z 15 pytań zamkniętych oraz jednego otwartego. [b]Wyniki[/b]. 91% gimnazjalistów i 83% licealistów wie, czym jest edukacja zdrowotna. Najistotniejsze źródła informacji o zdrowiu dla gimnazjalistów i licealistów to odpowiednio: rodzice, rodzina: 26% i 24%, Internet: 20% i 23%, szkoła: 16%, i 12%. Edukację zdrowotną w szkole za potrzebną uważa 72% gimnazjalistów i 65% licealistów. 13 respondentów z gimnazjum oraz 21 z liceum nie miało styczności z żadną formą edukacji zdrowotnej. [b]Wniosk[/b][b]i.[/b] W szkołach zaniedbywane jest przekazywanie treści związanych ze zdrowiem. Należy dołożyć starań, aby ta tematyka była omawiana w szerszym zakresie. Należy szukać nowych sposobów prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej, angażować odpowiednio do tego przygotowane osoby oraz nie powtarzać tych samych treści. Nieprzestrzeganie tych warunków powoduje, iż odbiorcy nie czerpią z zajęć pożądanych korzyści.

Authors and Affiliations

Aleksander Truszkiewicz, Dominik Olejniczak, Urszula Religioni, Joanna Skonieczna

Keywords

Related Articles

Selected metalloproteinases and their inhibitors in prediction of nifedypine tocolysis effectiveness

[b]Introduction[/b]. Matrix metalloproteinases and their inhibitors play an important role in pregnancy, childbirth and postpartum. This system allows inflammatory response cells migration to damaged tissues, release cyt...

Physical activity and dietary profile of females and males with type 2 diabetes

Cukrzyca typu 2 zaliczana jest do chorób przewlekłych niezakaźnych. W powstawaniu tego schorzenia zasadniczą rolę odgrywają predyspozycje genetyczne oraz czynniki środowiskowe. Wśród nich należy wymienić styl życia, spos...

Use of OTC medicines and dietary supplements by adult inhabitants of Kielce Region

Introduction. During the last several years there has been a growth in consumption of so called over-the-counter drugs as well as of various dietary supplements. This is the consequence of marketing activities by pharmac...

Modern trends of fat reduction in food from the aspect of healthy human diet

Introduction. For many years in the meat processing industry various types of additives and fat surrogates have been applied. Apart from the primary objective, which is the reduction of fat, they also decrease the conten...

Online pharmaceutical market in Poland

Introduction: Online pharmacies are a new distribution channel on the pharmaceutical market, full of medical preparations, food supplements, special use nutritional products, cosmetics, various kinds of medical and rehab...

Download PDF file
  • EP ID EP58430
  • DOI -
  • Views 110
  • Downloads 0

How To Cite

Aleksander Truszkiewicz, Dominik Olejniczak, Urszula Religioni, Joanna Skonieczna (2015). Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym – badanie opinii i oczekiwań uczniów gimnazjów i liceów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 24-28. https://europub.co.uk/articles/-A-58430