Erişkin Radius ve Ulna Kırıkları

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 2

Abstract

Radius ve ulna dirsekde humerusla, el bileğinde karpal kemiklerle ve hem dirsekde hemde elbileğinde kendi arasında karmaşık bir eklemleşme oluşturan ön kolda yer alan iki uzun kemiktir. Özellikle pronasyon ve supinasyonda her iki kemiğin orta diafizinin açısal dizilimi elin fonksiyonları açısından önem arz etmektedir. Erişkinlerde sık görülen ön kol kırıklarındaki yanlıĢ kaynamalar elin fonksiyonlarında kayıpla sonuçlandığı için bu bölge kırıklarının takip ve tedavisinde çok dikkatli olunmalıdır. Bu makalede erişkin radius ve ulna kırıklarının tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımlardan bahsedilecektir.

Authors and Affiliations

Abuzer ULUDAĞ, H. Bayram TOSUN, Sancar SERBEST

Keywords

Related Articles

Gastrointestinal Yabancı Cisim Olgularının incelenmesi

Amaç- giriş. Gastrointestinal yabancı cisimler tüm dünyada ciddi morbidite ve mortaliteye yol açabilen acil ve adli tıp pratiğinde sıkça karşılaşılan durumlardır. Bu çalışmada 18 yaş altı gastrointestinal sisteme kaçan y...

Açık kalp cerrahisinde geleneksel yönteme alternatif sternum kapama tekniğimiz

Giriş: Açık kalp cerrahisinde postoperatif süreçte görülen nadir fakat ciddi bir komplikasyon sternal dehisenstir. Sternal dehisensi önlemek için sternumun iyi kapatılması şarttır. Çelik tellerle sternumun birleştirilmes...

Bupropion Kullanımına Bağlı Asemptomatik Transaminaz Yükselmesi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Bupropion major depresyon tedavisinde genel olarak güvenli ve iyi tolere edilebilir bir seçenektir. Preklinik çalışmalarda serum transaminaz seviyelerinde hafif ve geçici yükselmelere neden olduğu gösterilmiştir. Bu vaka...

Akut Kolesistitte Laparoskopik Kolesistektomi Güvenli mi?

Amaç: Semptomatik safra kesesi taşı olan hastalarda laparoskopik kolesistektomi en iyi tedavi yöntemi haline gelmiştir. Fakat akut kolesistitli hastalarda hala altın standart tedavi yöntemi net değildir. Çalışmamızın ama...

Evaluation of conservative treatment outcome in traumatic pneumocephalus in terms of patient profile, etiology, clinical and radiological findings and risk factors

Amaç: Travmatik pnömosefalus olgularında konservatif tedavi sonuçlarının hasta profili, etiyoloji, klinik ve radyolojik bulgular ve risk faktörleri ışığında değerlendirilmesi Yöntem: Bu çalışma, kafa travması sonucu p...

Download PDF file
  • EP ID EP677366
  • DOI -
  • Views 199
  • Downloads 0

How To Cite

Abuzer ULUDAĞ, H. Bayram TOSUN, Sancar SERBEST (2015). Erişkin Radius ve Ulna Kırıkları. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677366