HAZIR GİYİMDE ÜÇ TİP KULLANICI DENEYİMİ: OLAĞANÜSTÜ, İYİ, ORTA

Abstract

Amaç: Bu makalede kullanıcı deneyimi araştırmalarında yardımcı olan etnografik mülakat prensipleri, mülakat protokolünün içeriği ve şirketlere rapor olarak sunulmasında kullanılan başvuru kılavuzu gösterilmiştir. Gereç ve Yöntem: Etnografik mülakat kullanıcının deneyimleri üzerinden yapılan araştırmadır. Özellikle duygusal ve bilişsel deneyimlerinin anlaşılmasına gayret gösterilmektedir. Bu süreç Türkiye’de zincir kıyafet mağazası olan ve kitlesel satış yapan markalar üzerinden örneklenmiştir. Etnografik mülakata katılanlar her üç grup markayla daha önce alışveriş gerçekleştirmişlerdir. Bulgular: Zincir hazır giyim markaları üzerine yapılan etnografik kullanıcı deneyimi araştırmasında üç tip kategori ortaya çıkmıştır: Olağanüstü, iyi ve orta. En temel bulguda orta markanın kullanıcısıyla duygusal bağ kuramamasıdır. İyi markanın gün kurtarıcı ve olağanüstü ise aklımdakini ortaya koyuyor ve beklentilerimi karşılıyor olarak tanımlanmasıdır. Sonuç: Kullanıcının markalar konusunda algısı çok yüksektir. Kendilerinin alışveriş hikayeleri doğrultusunda tanımlanmış, gruplanmış ve kullanıcı deneyim kavramları türetilmiştir

Authors and Affiliations

Mustafa Şeref AKIN

Keywords

Related Articles

ALGILANAN KALİTE VE MARKA GÜVENİNİN, MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE REFERANS GRUBUN ARACILIK ROLÜ

Amaç: Araştırmanın amacı algılanan kalite ve marka güveninin marka sadakati üzerindeki etkisinde referans grubun aracılık rolünü ve tüketicilerin otomotiv sektöründe kalite algılarının ve markaya olan güvenlerinin marka...

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE GÖSTERİŞÇİ PAYLAŞIM DAVRANIŞINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Amaç: Yiyecek ve içecek sektöründe gösterişçi paylaşım davranışı üzerinde etkili olabileceği düşünülen gösterişçi tüketim eğilimi, dürtüsel satın alma eğilimi ve kişilik tipleri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada...

KULÜP TARAFTARLARININ LİSANSLI ÜRÜN SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Amaç: Bu makalede kulüp taraftarlarının lisanslı ürün satın alma alışkanlıklarını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma örneklemi daha önce lisanslı ürün satın alma deneyimi olan rastgele tesadüfi seçilmiş taraftarl...

TÜKETİCİLERİN İTHAL ÇAY TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde yüksek miktarda tüketilen ithal yani halk arasında “kaçak çay” olarak bilinen çayın tüketim tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu amaç...

ONLİNE REKLAMIN RAHATSIZ EDİCİLİĞİ VE TÜKETİCİ KAYGISI ÖNCÜLLERİNİN TÜKETİCİLERİN REKLAMA KARŞI TUTUMU VE DAVRANIŞSAL NİYETİ

Amaç: Online pazarlama iletişimi kitlelere ulaşmada geleneksel medyanın yerini almıştır. Online reklam, online pazarlama iletişiminin en önemli unsurlarından biridir. Her gün yüzlerce online reklam sosyal medya, internet...

Download PDF file
  • EP ID EP703247
  • DOI -
  • Views 20
  • Downloads 0

How To Cite

Mustafa Şeref AKIN (2020). HAZIR GİYİMDE ÜÇ TİP KULLANICI DENEYİMİ: OLAĞANÜSTÜ, İYİ, ORTA. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703247