Інтелектуальна система класифікаційного аналізу зображень перфузії міокарду

Abstract

<span>Пропонується метод синтезу системи класифікаційного аналізу результатів обстеження міокарду за даними однофотоної емісійної комп’ютерної томографії. Розглядається процес формування вхідного математичного опису діагностичної системи та ієрархічної структури вирішальних правил. Для зниження розмірності діагностичних даних у вигляді полярних карт розподілу радіофармпрепарату в стані спокою та навантаження запропоновано використання комплексних компонент перетворення Фур’є. Розроблено метод оптимізації системи контрольних допусків на діагностичні ознаки шляхом популяційного алгоритму пошуку системою заряжених частинок. Розроблені алгоритми розпізнавання патологічних станів грунтуються на адаптивному двійковому кодуванні діагностичних ознак та оптимізації в радіальному базисі двійкового простору Хеммінга геометричних параметрів вирішальних правил в процесі ітераційної процедури пошуку глобального максимуму інформаційного критерію ефективності в допустимій області визначення його функції. Аналізуються результати фізичного моделювання на предмет завадозахищеності та точності за навчальною і тестовою матрицями.</span>

Authors and Affiliations

В’ячеслав Москаленко, Артем Коробов, Юлія Завгородня

Keywords

Related Articles

TOTAL WEIGHTED TARDINESS MINIMIZATION FOR TASKS WITH A COMMON DUE DATE ON PARALLEL MACHINES IN CASE OF AGREEABLE WEIGHTS AND PROCESSING TIMES

We consider  tasks scheduling problem on  identical parallel machines by the criterion of minimizing the total weighted tardiness of tasks. All tasks arrive for processing at the same time. Weights and processing times a...

РОЗВ’ЯЗАННЯ МАТРИЧНОГО РІВНЯННЯ СІЛЬВЕСТРА СПЕКТРАЛЬНИМ МЕТОДОМ

Матричні лінійні рівняння Сільвестра та Ляпунова широко використовуються в теорії управління і теорії стійкості руху, а також при розв’язанні рівняння Ріккаті у задачі аналітичного конструювання оптимальних регуляторів....

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ЗРІЛОСТІ

<p class="104">Стисло розглянуті основні етапи еволюції поняття якості виробу та послуги, починаючи з системи Тейлора до концепції тотального менеджменту якості TQM (Total Quality Management). Зважаючи на універсальний х...

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

<p class="304">Інтернет-технології є невід’ємною складовою відносин, які виникають у сучасному суспільстві. Через швидке впровадження та зручність електронних майданчиків, прогнозовано зростає попит на ринку IT-продуктів...

ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В СИТУАЦІЇ ЦИКЛІЧНОГО ХОЛОДНОГО СТАРТУ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Досліджено проблему побудови рекомендацій для систем електронної комерції в умовах циклічного холодного старту. Дана проблема виникає при постійній зміні інтересів користувачів протягом строку використання рекомендаційно...

Download PDF file
  • EP ID EP465152
  • DOI 10.20998/2079-0023.2017.28.04
  • Views 107
  • Downloads 0

How To Cite

В’ячеслав Москаленко, Артем Коробов, Юлія Завгородня (2017). Інтелектуальна система класифікаційного аналізу зображень перфузії міокарду. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, 1250(28), 28-33. https://europub.co.uk/articles/-A-465152