Європейська освітня політика щодо управління якiстю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 1

Abstract

<p>Статтю присвячено вивченню європейської освітньої політики щодо управління якістю підготовки докторів філософії. Обґрунтовано управлінські підходи до забезпечення якості докторської освіти у країнах Європейського Союзу, що втілюються у рамках низки директивів та нормативно-законодавчих документів, прийняття яких зактуалізувалось включенням третього циклу вищої освіти до Болонського процесу (Зальцбурзькі Принципи, Рекомендації та ін.)</p>

Authors and Affiliations

Olha Fast

Keywords

Related Articles

Впровадження підготовки тьюторів з працевлаштування осіб з розладами спектра аутизму: методико-теоретичний та практичний аспекти

<p>У статті обґрунтована доцільність підготовки фахівців та уведення нової посади – тьютора з працевлаштування для забезпечення професійної зайнятості осіб з розладами спектра аутизму (РСА). Діагностика професійних компе...

Розробка технологічної картки як засобу підвищення якості квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів інформатики

<p>Швидкий розвиток інформаційного суспільства зумовлює потребу в учителях, здатних підготувати дитину до життя в інформаційному суспільстві. Оновлення підходу до організації практики є одним зі шляхів забезпечення якісн...

Методика організації проблемних інтегрованих лекцій для формування фахової компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків

<p>Визначено типи лекцій за структурно-логічною схемою організації (теоретико-фундаментальні, інформаційно-аналітичні, практично-методологічні); побудовано структурно-організаційну схему викладання селекційно-генетичних...

Розробка критеріїв і показників соціальної відповідальності учнів

<p>У дослідженні виокремлено критерії і показники соціальної відповідальності школярів: когнітивний (морально-правова компетентність), ціннісно-самооцінний (цінності, етичні уявлення, соціально-значущі внутрішні мотиви,...

Інформаційно-технологічне забезпечення фахової підготовки вчителів у системі післядипломної освіти

<p>У статті досліджено інформаційні технології як об’єкт професійної педагогіки, розкрито сутність процесу інформатизації системи післядипломної освіти вчителів, На основі аналізу зроблених висновків можна стверджувати,...

Download PDF file
  • EP ID EP526883
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.121708
  • Views 212
  • Downloads 0

How To Cite

Olha Fast (2018). Європейська освітня політика щодо управління якiстю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. ScienceRise: Pedagogical Education, 0(1), 16-21. https://europub.co.uk/articles/-A-526883