Kinezyterapia w chorobie Parkinsona

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie[/b]. Choroba Parkinsona jest nieuleczalną, zwyrodnieniową chorobą układu nerwowego, prowadzącą do postępującej niesprawności, uzależnienia od pomocy innych oraz obniżonej jakości życia. [b]Cel pracy[/b]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych kwestii dotyczących kinezyterapii chorych na chorobę Parkinsona na podstawie piśmiennictwa. [b]Skrócony opis stanu wiedzy[/b]. Zastosowanie kinezyterapii jest nieodłącznym elementem leczenia i odgrywa bardzo ważną rolę w procesie usprawniania i przystosowania pacjenta do życia z chorobą. Ćwiczenia nie tylko mają istotny wpływ na występujące objawy w przebiegu choroby, ale też na ogólny stan zdrowia. Choroba przebiega u każdego pacjenta w odmienny sposób, dlatego ważny jest indywidualny dobór terapii, w zależności od występujących objawów ruchowych, jak i pozaruchowych, a także ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Ćwiczenia zalecane u chorych na chorobę Parkinsona to ćwiczenia oddechowe, chodu, ćwiczenia wzmacniające, równoważne, koordynacyjne, rozciągające, relaksacyjne, muzykoterapia, taniec oraz gry i zabawy ruchowe. Regularne wykonywanie ćwiczeń, zaangażowanie pacjenta oraz realizowanie programu ćwiczeń, również w warunkach domowych, jest warunkiem efektywności kinezyterapii. [b]Podsumowanie[/b]. Kinezyterapia odgrywa bardzo ważną rolę w usprawnianiu pacjenta z chorobą Parkinsona, zapobieganiu trwałej niepełnosprawności oraz utrzymaniu jak najdłuższej samodzielności i dobrej jakości życia.

Authors and Affiliations

Dorota Kozak-Putowska, Joanna Iłżecka, Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik

Keywords

Related Articles

Rola wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmiennictwa

[b][/b][b]Wprowadzenie.[/b] Jednym z etapów życia kobiety jest okres menopauzy, w którym na skutek zaniku funkcji owulacyjnych gonad i zachodzących zmian hormonalnych dochodzi do zatrzymania cykli miesiączkowych. Obniżon...

Serologic tests for yersiniosis among family members

The objective of the study was evaluation of exposure of family members to contact withYersinia serotypes considered as pathogenic for humans.The material for the study were blood sera collected from 187 people from 69...

Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka

[b]Wprowadzenie i cel[/b]. Ortoreksja jest definiowana jako nadmierne zaabsorbowanie tematyką jedzenia, przygotowywanie posiłków według ściśle określonych zasad, podporządkowanie swojego życia restrykcyjnej diecie. Celem...

Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wieku przedszkolnym

Naturalne metody lecznicze są na równi traktowane z medycyną konwencjonalną, a wręcz z nią konkurują. Balneologia jest jedną z najstarszych gałęzi medycyny. Coraz częściej mówi się o renesansie balneologii ze względu na...

Immunologic parameters and results of lung function tests in selected pulmonary diseases taking course with fibrosis

The objective of the study was the evaluation of the differences in diffusion capacity and spirometric test in patients with selected parenchymal lung diseases, and determination of the relationship observed in immune p...

Download PDF file
  • EP ID EP58429
  • DOI -
  • Views 113
  • Downloads 0

How To Cite

Dorota Kozak-Putowska, Joanna Iłżecka, Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik (2015). Kinezyterapia w chorobie Parkinsona. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 19-23. https://europub.co.uk/articles/-A-58429