Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 1

Abstract

<p>У статті розкрито загальнонауковий та психолого-педагогічний зміст поняття «розвиток», проаналізовано різноманітні наукові погляди щодо визначення змісту та сутності феномену «професійний розвиток викладача вищої школи». На підставі аналізу наукових джерел окреслено професійно важливі якості фахівця у професійно-педагогічній діяльності як результат його успішного професійного розвитку</p>

Authors and Affiliations

Halyna Sotska, Vadim Lisoviy

Keywords

Related Articles

Диригентсько-хорова підготовка майбутнього вчителя в Полтавському інституті народної освіти (1921–1941)

<p class="Textbody">У статті розглянуто організаційні засади й особливості диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя в Полтавському інституті народної освіти (1921–1941 рр.); визначено й охарактеризовано її скл...

Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів

<p>Розглянуто мету, завдання секції. У експерименті прийняли участь учні 5–6 класів. Проведено аналіз науково-методичної літератури. Оцінено вплив фізичних навантажень школярів. Визначено рівень фізичного здоров'я учнів....

Визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій

<p>У дослідженні охарактеризована структура готовності студентів спеціальності «Початкова освіта» до застосування в освітньому процесі навчально-ігрових технологій. Виділені її основні компоненти, зокрема, мотиваційний,...

Методика організації проблемних інтегрованих лекцій для формування фахової компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків

<p>Визначено типи лекцій за структурно-логічною схемою організації (теоретико-фундаментальні, інформаційно-аналітичні, практично-методологічні); побудовано структурно-організаційну схему викладання селекційно-генетичних...

Сутність підготовки бакалаврів у галузі сходознавства в педагогічному університеті

<p>В цьому дослідження було з’ясовано сутність підготовки бакалаврів у галузі сходознавства у педагогічному університеті. А саме: було актуалізовано питання щодо розуміння бакалаврами у галузі сходознавства сутності влас...

Download PDF file
  • EP ID EP526884
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.121988
  • Views 226
  • Downloads 0

How To Cite

Halyna Sotska, Vadim Lisoviy (2018). Обґрунтування сутності професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект. ScienceRise: Pedagogical Education, 0(1), 22-26. https://europub.co.uk/articles/-A-526884