Ocena stanu uzębienia i świadomości zdrowotnej dzieci w wieku 12 lat z miejscowości Trzcianna i Nowy Dwór w powiecie skierniewickim

Journal Title: Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) - Year 2008, Vol 61, Issue 11

Abstract

Cel pracy: oceniono stan zdrowotny uzębienia 12–letnich dzieci z powiatu skierniewickiego, gminy Nowy Kawęczyn w miejscowościach Trzcianna i Nowy Dwór oraz określono poziom wiedzy tych dzieci na temat profilaktyki próchnicy i zachowań prozdrowotnych.Materiał i metody: badaniem objęto grupę 111 dzieci, które ukończyły 12 rok życia, zamieszkałych w rejonie Skierniewic (wsie Trzcianna i Nowy Dwór). Za pomocą badań klinicznych oceniono stan uzębienia określając intensywność oraz frekwencję próchnicy. Z badania ankietowanego uzyskano dane dotyczące nawyków higienicznych i żywieniowych badanych dzieci.Wyniki: frekwencja próchnicy w badanej grupie 12-letnich dzieci ze środowiska wiejskiego wynosiła 89,2%. Odsetek dzieci wolnych od próchnicy wyniósł 10,8%. W naszych badaniach wskaźnik PUW u dzieci z Nowego Dworu wyniósł 3,57, natomiast u dzieci z Trzcianny – 4,23. Zbadane dzieci wykazały się dobrą znajomością problemów higieny, lecz nie przekładało się to na rzeczywisty stan jamy ustnej. Podsumowanie: uzyskane wyniki świadczą o złym stanie zdrowia jamy ustnej 12-letnich dzieci z gminy Nowy Kawęczyn, natomiast ich świadomość zdrowotna jest zadowalająca.

Authors and Affiliations

Małgorzata Broniarek, Danuta Piątowska

Keywords

Related Articles

Photography in orthodontics: trends and current standards

Introduction. Since the beginning of photography and dentistry, both fields have had a significant mutual impact, with developments in one field creating opportunities in the other. Due to this mutual relationship, photo...

Tor przesunięcia żuchwy w stosunku do czaszki.

Poniższe rozważania dotyczą ruchów żuchwy, w trakcie wykonywania których powierzchnie żujące łuków zębowych są przesuwane wobec siebie pozostając w kontakcie lub w zwarciu, ewentualnie ze znajdującą się między nimi cien...

Izolacja pola zabiegowego w świetle współczesnych doniesień i obserwacji własnych

Wstęp. Jednym z warunków aseptycznego postępowania w trakcie zabiegów stomatologicznych jest izolacja pola operacyjnego przed dostępem śliny. Najbardziej skuteczne zapewnienie suchości w obrębie leczonego zęba gwarantuje...

Download PDF file
  • EP ID EP57511
  • DOI -
  • Views 42
  • Downloads 0

How To Cite

Małgorzata Broniarek, Danuta Piątowska (2008). Ocena stanu uzębienia i świadomości zdrowotnej dzieci w wieku 12 lat z miejscowości Trzcianna i Nowy Dwór w powiecie skierniewickim. Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 61(11), 775-783. https://europub.co.uk/articles/-A-57511