Ocena występowania zaburzeń stanu odżywienia, ogólnego otłuszczenia oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn w wieku 20–30 lat

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 4

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tematyką zaburzeń stanu odżywienia organizmu. Celem głównym pracy była ocena częstości występowania dwóch skrajnych stanów odżywienia organizmu: niedożywienia białkowo-energetycznego (niedoborowej masy ciała) oraz stanu przeżywienia – nadmiaru (nadwaga i otyłość) u młodych kobiet i mężczyzn. W celach szczegółowych uwzględniono ocenę składu tkankowego ciała oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej. [b]Materiał i metody.[/b] Badaniami objęto łącznie 528 osób (373 kobiety i 155 mężczyzn) w wieku od 20. do 30. roku życia (22,2 ± 3,0 lat). Wykonano podstawowe pomiary antropometryczne: masy ciała (kg), wysokości ciała (cm), obwodów talii i bioder (cm). Na podstawie bezpośrednich pomiarów obliczono: wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index), wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej WHR (Waist to Hip Ratio) oraz WC (Waist), wskaźnik BAI, obliczono procentową zawartość tkanki tłuszczowej w ciele oraz zastosowano metodę bioelektrycznej impedancji. [b]Wyniki. [/b]W zbadanej grupie zaobserwowano na podstawie wskaźnika BMI (łącznie u 28,4% zbadanych) występowanie skrajnych stanów odżywienia charakterystycznych dla wychudzenia organizmu, związanego z niedożywieniem białkowo-energetycznym, oraz stany świadczące o przeżywieniu, czyli otyłości, w tym również otyłości II i III stopnia. W toku analiz stwierdzono przeważający (83,3%) odsetek osób o prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej. Odnotowano jednak wśród zbadanych kobiet i mężczyzn przypadki zbyt niskiej zawartości tłuszczu w ciele, jak również zawartości zbyt wysokiej, przekraczającej normę. Otyłość brzuszna (wisceralna) występowała u 40,7% do 48,7% zbadanych osób ogółem, w zależności od zastosowanego wskaźnika. Wśród kobiet za dominujący typ dystrybucji tkanki tłuszczowej (u 66,2%) uznano otłuszczenie pośladkowo-udowe (gynoidalne). Wśród mężczyzn dominował typ androidalny rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w ciele. Natomiast na podstawie wyłącznie obwodu talii stwierdzono częstsze o 8,4% występowanie typu brzusznego wśród kobiet w porównaniu do zbadanych mężczyzn. [b]Wnioski. [/b]Zaburzenia stanu odżywienia w postaci niedożywienia oraz przeżywienia organizmu występują zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Warto rozważyć działania profilaktyczne w kierunku zapobiegania czynnikom warunkującym ten niekorzystny dla zdrowia stan organizmu.

Authors and Affiliations

Anna Kopiczko, Joanna Cieplińska

Keywords

Related Articles

Parents opinions about the vaccinations of children

[b]Introduction[/b]. Vaccination is the most effective method of preventing infectious diseases in children, implemented according to the annually updated immunization programme. The degree of implementation of the vacci...

Rainbow trout proteins as potential source of biologically active peptides

Introduction and objective. Bioactive peptides derived from food proteins are considered as regulators of the cardiovascular, nervous, and digestive systems. Peptides with antihypertensive activity are the best recognize...

Quality of life of nurses – preliminary study

[b][/b][b]Introduction. [/b]The quality of life is manifested by biological, social, personal and spiritual adaptation. From this perspective, the concept is identified both with the values of the surrounding world, and...

Restless legs syndrome and cardiovascular risk

[b]Introduction and aim of the study. [/b]Restless legs syndrome (RLS) is a neurological disorder characterized by presence of unpleasant sensations in the legs and, in consequence, irresistible urge to move them, especi...

Medical, pedagogical and social problems in the functioning of people with eating disorders

introduction. Eating disorders, represented by anorexia and bulimia, becomes increasingly widespread in Poland. These illnesses not only lead to serious health consequences, but also cause significant problems in the fun...

Download PDF file
  • EP ID EP79479
  • DOI 10.5604/20834543.1186902
  • Views 105
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Kopiczko, Joanna Cieplińska (2015). Ocena występowania zaburzeń stanu odżywienia, ogólnego otłuszczenia oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn w wieku 20–30 lat. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(4), 339-345. https://europub.co.uk/articles/-A-79479