Odmienność metodologiczna badań nad medycznymi produktami roślinnymi – z perspektywy zaleceń WHO

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 4

Abstract

[b]Wstęp[/b]. Na całym świecie są prowadzone badania naukowe nad medycznymi produktami roślinnymi, w tym randomizowane badania kliniczne. W dobie evidencebasedmedicine jakość i standaryzacja badań jest wciąż podnoszona na wyższy poziom. Jednym z istotnych powodów tego stanu rzeczy jest wydawanie przez organizacje międzynarodowe, takie jak WHO, odpowiednich wytycznych. [b]Cel pracy.[/b] Analiza odmienności metodologicznej badań nad medycznymi produktami roślinnymi. [b]Materiał i metody[/b]. Przegląd dostępnej literatury na temat metodologii badań nad ziołami, z uwzględnieniem wytycznych WHO i dokumentów Unii Europejskiej. Wyniki. Odmienność metodologiczna dotyczy wszystkich etapów – od uprawy medycznego produktu roślinnego, przez jego wstępną obróbkę, uzyskanie ostatecznego wystandaryzowanego produktu, po konstrukcję protokołu badania i dobranie osób do grupy badawczej i kontrolnej. W przypadku badań nad medycznymi produktami roślinnymi istnieją też liczniejsze interakcje środowiskowe, kulturowe i społeczne, niż ma to miejsce w przypadku leków syntetycznych. [b]Wnioski.[/b] Jednym z filarów współczesnej medycyny są wnioski wyciągane z badań klinicznych. Badania te, aby ich wyniki mogły zostać poprawnie zinterpretowane, muszą być w odpowiedni sposób przeprowadzone. Jedynie przeprowadzanie badań klinicznych nad medycznymi produktami roślinnymi może sprawić, że ziołolecznictwo stanie się pełnoprawną gałęzią medycyny. Wiedza na temat metodologii tych badań może ułatwić podejmowanie decyzji klinicznych.

Authors and Affiliations

Jakub Mitura, Oliwia Bachanek

Keywords

Related Articles

Telemedical maintenance of physical activity by means of smartphones – the telemonitoring system at the Institute of Rural Health

Improved overall physical activity is an essential precondition for the maintenance of the effects of rehabilitation conducted. In order to encourage patients who complete stationary rehabilitation to maintain increased...

Socio-economic living conditions of children in Poland and the European Union. Part I

Introduction Child poverty is a multidimensional phenomenon, accumulating a number of unfavourable factors favouring the occurrence of health risk and low educational attainment. The fight against poverty is carried out...

Kontrola wewnętrzna działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych

[b]Wstęp.[/b] Zgodnie z [i]Ustawą z 5 grudnia 2008[/i] [i]roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeńi chorób zakaźnych u ludzi [/i]na kierownikach podmiotów leczniczych lub innych osobach udzielających świadczeń zdrowot...

Car first-aid kit and its role in the provision of first aid. Evaluation of the state of knowledge among young beginner drivers

Introduction: Time for undertaking effective actions which restore the basic life functions of a road accident victim is short – 4-5 minutes. An early performance of the most important first aid procedures may save the l...

Knowledge of secondary school adolescents concerning hormonal contraceptives. Part I

Introduction and objective of the study: During the period of adolescence, many young people begin their sex life, often not having any knowledge about contraception. The objective of the study was assessment in a group...

Download PDF file
  • EP ID EP79493
  • DOI 10.5604/20834543.1186909
  • Views 89
  • Downloads 0

How To Cite

Jakub Mitura, Oliwia Bachanek (2015). Odmienność metodologiczna badań nad medycznymi produktami roślinnymi – z perspektywy zaleceń WHO. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(4), 378-382. https://europub.co.uk/articles/-A-79493