Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wieku przedszkolnym

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 1

Abstract

Naturalne metody lecznicze są na równi traktowane z medycyną konwencjonalną, a wręcz z nią konkurują. Balneologia jest jedną z najstarszych gałęzi medycyny. Coraz częściej mówi się o renesansie balneologii ze względu na panujący trend powrotu do natury. W medycynie XXI wieku powinno dominować holistyczne podejście do pacjenta, a stosowanie metod balneologicznych w procesie leczenia jest tego dowodem. Balneoterapia wykorzystuje wody mineralne, peloidy i gazy do zabiegów balneologicznych, z których najważniejsze to kąpiele lecznicze, kuracja pitna, inhalacje i irygacje. W tym rodzaju fizjoterapii woda jest elementem leczniczym, poprawiającym stan zdrowia. Celem pracy było określenie stopnia popularności zastosowania naturalnych metod leczenia. Badaniem objęto 149 dzieci (67 dziewcząt i 82 chłopców) w wieku 3–6 lat z przedszkoli województwa małopolskiego. Do najpopularniejszych zabiegów z zakresu balneoterapii należą inhalacje. Bardzo ważnym elementem popularyzacji naturalnych metod leczniczych, a wśród nich zabiegów balneologicznych jest uświadomienie rodzicom, opiekunom dzieci i młodzieży takiej potrzeby. Należy podkreślać bardzo dobrą tolerancję tego typu zabiegów, brak działań niepożądanych, łatwość dostępu oraz niski nakład finansowy przy stosunkowo dużym stopniu korzyści wynikających z ich stosowania.

Authors and Affiliations

Bogumiła Lubińska-Żądło, Bożena Kowalczyk, Stanisława Talaga

Keywords

Related Articles

Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat dojrzewania płciowego

Cel pracy. Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat okresu dojrzewania, a także przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem seksualności w tym czasie. Materiał i meto...

The Internet as a source of knowledge about health

The Internet is gaining in popularity as an interactive tool of information worldwide as well as in Poland. Due to its growing popularity and accessibility it has an impact on social health behaviour patterns. The analy...

Obesity as an indisciplanry medical problem (Part I)

Obesity is becoming a general social problem, irrespectigvely of age and gender. During the last decade the number of obese people in the developed and developing countries has increased over twice. Unfavourable metabol...

Functional Foods – Opportunity or Threat for Health?

Introduction. In society, a new dimension has recently been introduced into healthy eating combined with physical activity. One of the trends in that scope comprises innovations addressing a healthy life style, such as h...

Knowledge of high school children about health

In the system of values of Man, health is decisive for normal development and self-realization.The objective of the study was recognition of knowledge of the selected aspects of health among adolescents attending high sc...

Download PDF file
  • EP ID EP79522
  • DOI 10.5604/20834543.1198720
  • Views 109
  • Downloads 0

How To Cite

Bogumiła Lubińska-Żądło, Bożena Kowalczyk, Stanisława Talaga (2016). Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wieku przedszkolnym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1), 27-32. https://europub.co.uk/articles/-A-79522