Opis przypadków postępowania protetycznego w połączeniu z zabiegami fizjoterapeutycznymi u chorych z jatrogennym ograniczeniem odwodzenia żuchwy

Journal Title: Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) - Year 2018, Vol 71, Issue 2

Abstract

W wyniku leczenia nowotworów w obrębie twarzowej części czaszki i sąsiednich tkanek, może dochodzić do jatrogennego ograniczenia zakresu odwodzenia żuchwy. Prowadzi to do trudności terapeutycznych i ograniczeń czynnościowych. Cel pracy ...<br/><br/>

Authors and Affiliations

Jolanta Loster, Aneta Wieczorek, Piotr Kazana, Katarzyna Lipiec

Keywords

Related Articles

Występowanie erozji zębów u 15-letniej młodzieży z województwa dolnośląskiego

Wprowadzenie. Dane z piśmiennictwa wskazują na stale wzrastający rozwój erozji zębów, natomiast niewiele jest danych dotyczących występowania zmian erozyjnych w populacji polskiej. Cel pracy. Zbadanie częstości występowa...

Dental and skeletal changes after intra-oral molar distalization using a “Distal Driver” appliance: a pilot study

frequent consequence of early loss of deciduous molars indicating distalisation of the mesialised molar tooth. A number of methods using either extra-oral appliances or intra oral appliances of various types have been su...

Stan uzębienia dzieci w wieku 6 lat w województwie łódzkim na podstawie badań z roku 2010

Wstęp. Badania epidemiologiczne stanu uzębienia dzieci w wieku 6 lat przeprowadzono w województwie łódzkim w roku 2010. Cel pracy. Ocena częstości występowania i intensywności próchnicy zębów mlecznych i stałych u dzieci...

Ocena wytrzymałości zębów leczonych endodontycznie na podstawie trójwymiarowego modelu numerycznego

Wstęp. Wiedza o biomechanicznych zachowaniach zębów leczonych endodontycznie podczas obciążeń występujących w jamie ustnej powinna być uwzględniana w postępowaniu klinicznym. Ponieważ trudno jest analizować rozkłady napr...

Download PDF file
  • EP ID EP346865
  • DOI -
  • Views 18
  • Downloads 0

How To Cite

Jolanta Loster, Aneta Wieczorek, Piotr Kazana, Katarzyna Lipiec (2018). Opis przypadków postępowania protetycznego w połączeniu z zabiegami fizjoterapeutycznymi u chorych z jatrogennym ograniczeniem odwodzenia żuchwy . Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 71(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-346865