ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Journal Title: Podolsky Scientific Herald - Year 2022, Vol 3, Issue 4

Abstract

У статті відмічено, що виконання діагностики господарської діяльності підприємства є актуальним завданням: на основі її оцінки виробляються основні напрями його фінансово-економічної політики. Діагностика господарської діяльності підприємства носить дискретний характер і формується під впливом складного комплексу чинників середовища функціонування (зовнішнього та внутрішнього). Діагностика діяльності підприємства розподіляється для внутрішніх та зовнішніх користувачів. Діагностика господарської діяльності підприємства є початковим етапом розробки та формування стратегії забезпечення його фінансової стійкості, що здійснюється на основі вивчення та дослідження трьох складових: макросередовища, мікро середовища та внутрішнього середовища. Завданням діагностики внутрішнього середовища підприємства є визначення потенціалу, що дає йому можливість успішно функціонувати. Завданням діагностики зовнішнього середовища являється аналіз джерел економічних ресурсів підприємства, що необхідні для підтримки його внутрішнього потенціалу на належному рівні.

Authors and Affiliations

Балахонова О. В. , Приймак Я.

Keywords

Related Articles

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Досліджено, що до активів закладів охорони здоров’я належать ресурси, які ними контролюються і повинні принести їм економічну вигоду шляхом використання в процесі надання нематеріальних послуг, при обміні на інші активи...

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Досліджено, що стан продуктивних ринкових відносин за своїми діями здійснює вирішального впливу не тільки на економічний розвиток країни, але й на функціонування соціальної сфери. Система соціального захисту нашої держав...

ПРИНЦИПИ, МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто принципи, методології та методи за допомогою яких забезпечується конкурентність продукції підприємства. Наведено основні методи конкурентної боротьби, а саме: поліпшення якості і послуг, швидке оновл...

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ОБОРОТНІ АКТИВИ»

В статті розглянуто розбіжності трактування оборотних активів та поточних активів. Проведено вивчення та аналіз літератури щодо визначення поняття «оборотних активів». Приділено увагу основним підходам до трактування обо...

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

У статті досліджено теоретико-методологічні аспекти аналізу діяльності будівельних підприємств. Спорудження будь-якої будівлі є досить масштабним і довгостроковим інвестиційним проектом, тому замовнику будівництва або йо...

Download PDF file
  • EP ID EP712875
  • DOI 10.58521/2521-1390-2022-23-24-2
  • Views 28
  • Downloads 0

How To Cite

Балахонова О. В. , Приймак Я. (2022). ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Podolsky Scientific Herald, 3(4), -. https://europub.co.uk/articles/-A-712875