Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie[/b]. W dzisiejszych czasach troska o jakość oferowanych przez świadczeniodawców usług medycznych jest nie tylko sposobem bycia konkurencyjnym na rynku medycznym, ale przede wszystkim wiąże się z możliwością poprawy satysfakcji pacjentów. Bez wątpienia, dla każdej osoby objętej działaniami ze strony medycyny naprawczej najważniejsza jest jakość oferowanych usług zdrowotnych oraz leczenia, którym zostaje objęta. [b]Cel pracy.[/b] Celem badań było poznanie opinii hospitalizowanych pacjentów na temat poziomu satysfakcji z otrzymanych usług medycznych oraz ich jakości. [b]Materiał i metod[/b][b]y.[/b] Badania przeprowadzono w okresie od lutego do marca 2012 roku wśród hospitalizowanych pacjentów (104 osoby). Do przeprowadzenia badań wykorzystano technikę ankietowania, w ramach której zastosowano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 39 pytań. W celu oceny satysfakcji pacjentów z oferowanych usług zdrowotnych zastosowano pięciostopniową skalę Likerta. Do opracowania statystycznego wyników użyto arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, oprogramowania Gnu R oraz pakietu Gretl. Porównania badanych parametrów dokonano używając testu chi-kwadrat i współczynnika Pearsona. [b]Wyniki.[/b] Badani pacjenci najlepiej ocenili kwestię dotyczącą dogodności pory odwiedzin (60,6% pozytywnych ocen). Wśród badanych obszarów szeroko pojętej opieki medycznej zdecydowanie najgorzej pacjenci ocenili kwestię ilości czasu poświęconego pacjentowi przez lekarza (zaledwie 41,7% pozytywnych odpowiedzi). [b]Wnioski[/b]. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować te obszary, w których jakość świadczeń, w opinii pacjentów, jest niezadawalająca i wymaga poprawy.

Authors and Affiliations

Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski, Justyna Kosecka, Bogumił Sobczyk, Olga Komendacka

Keywords

Related Articles

Bio-banking of genetic material and the issue of protection of donor’s personal interests

Bio-banks (tissues and cells banks) store data on donors of genetic material. These data belong to the sphere of privacy, which is a personal interest of the donor. Misuse of these data, in particular their availability,...

Problems in the completion of care for children with cerebral palsy

Introduction: Cerebral palsy can constitute a considerable risk for the normal development and formation of individual personalities of the child, and can be the source of many problems as well as protective problems for...

Factors that determine the acceptance of illness in women who are treated for lesions of the cervix

The aim of the work. Assessment of the acceptance level of the illness in women who are treated for lesions of the cervix and determining if there is a relation between sociodemographic factors and the level. Method an...

Occurrence of coinfections with Borrelia Burgdorferi, Anaplasma Phagocytophilum, Bartonella SPP. and Babesia Microti in patients diagnosed with borreliosis

The objective of the study was evaluation of the frequency of occurrence of coinfections with Borrelia burgdorferi and other microorganisms transmitted by ticks: Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp. and Bartonella sp...

Profil osobowości, style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród szkolących się opiekunów medycznych

wstęp. Wypalenie zawodowe, ze względu na rozpowszechnienie oraz znaczące skutki, jest często badanym zjawiskiem, występującym zwłaszcza u osób, których praca wymaga empatycznego kontaktu z innymi ludźmi i zaangażowania w...

Download PDF file
  • EP ID EP58470
  • DOI -
  • Views 98
  • Downloads 0

How To Cite

Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski, Justyna Kosecka, Bogumił Sobczyk, Olga Komendacka (2015). Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 132-137. https://europub.co.uk/articles/-A-58470