Prevention of traumatic injuries and dental treatment of epileptic patients

Journal Title: Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) - Year 2015, Vol 68, Issue 4

Abstract

Epileptic patients constitute a group with specific dental care needs. The necessity to prevent traumatic injuries to the head and oral cavity is emphasized in literature as these occur in this group considerably more often than in other patients. In consequence, the use of custom-made mouthguards is specifically promoted in this group since their shock dissipation ability effectively protects soft and hard oral tissuesagainst injuries during epileptic seizures.

Authors and Affiliations

Dominika Gawlak, Katarzyna Mańka-Malara, Joanna Łuniewska , Anahit Hovhannisyan, Wiktoria Stojak, Anna Stróżyńska, Tomasz Kamiński

Keywords

Related Articles

Wskazówki postępowania z rtęcią

Wstęp: Oświadczenie Światowego Towarzystwa Stomatologicznego dotyczące postępowania z rtę- cią zawiera sposób postępowania zarówno z rtęcią w formie kapsułkowej, jak i płynnej. Użycie rtę- ci/stopu w formie...

Ocena przyczyn i przebieg leczenia Pacjentki z anodoncją rzekomą - opis przypadku

Zespół obojczykowo-czaszkowy (dysplazja obojczykowo-czaszkowa, choroba de P.Marie i Saintona) jest chorobą genetyczną dziedziczoną autosomalnie dominująco występującą z jednakową częstością u obojga płci. Cechą charakte...

A dentist who deserves a medal – dental surgeons at the Olympic Games and on postage stamps

Introduction: Participation of dental surgeons or students of dentistry in the Olympic Games seems to be quite an interesting aspect of the history of dentistry. Unfortunately, it is next to impossible to give an exact n...

Makrofagi w zapaleniach przyzębia

Cel pracy. Celem tego badania było zbadanie ekspresji CD68 i HSP90AA1 w zapaleniu przyzębia. Metody. 27 pacjentów ( nadziąślak olbrzymiokomórkowy) i 30 pacjentów (ostre i przewlekłe stany zapalne) zostało zbadanych pod k...

Postępowanie z odpadami amalgamatu

Rtęć wykazuje zdolność do biokumulacji i ma szczególne znaczenie dla środowiska. W związku z tym w wielu krajach wprowadzono ścisłe, obo- wiązkowe limity poziom rtęci w ściekach trafia- jących do oczyszczalni...

Download PDF file
  • EP ID EP77053
  • DOI -
  • Views 28
  • Downloads 0

How To Cite

Dominika Gawlak, Katarzyna Mańka-Malara, Joanna Łuniewska, Anahit Hovhannisyan, Wiktoria Stojak, Anna Stróżyńska, Tomasz Kamiński (2015). Prevention of traumatic injuries and dental treatment of epileptic patients. Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 68(4), 468-475. https://europub.co.uk/articles/-A-77053