Результати експериментального впровадження методики формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 2

Abstract

<p>У статті здійснено аналіз результатів формувального експерименту щодо впровадження у процес професійної підготовки майбутніх художників-конструкторів методики формування художньої культури. Визначено сутність художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Охарактеризовано складові компоненти досліджуваного явища. Представлені педагогічні умови формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів. Розкритий зміст методики формування художньої культури майбутніх дизайнерів. Обґрунтовано результати апробації методики формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів</p>

Authors and Affiliations

Anton Semenyuk

Keywords

Related Articles

Вплив Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти на викладання та оцінювання іноземних мов у Словацькій Республіці

<p>У дослідженні проводиться аналіз впливу Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти на викладання та оцінювання іноземних мов у Словацькій Республіці. Акцентується увага на необхідності проведення реформи шкільн...

Особливості професійно-педагогічної підготовки викладачів технічних ВНЗ УРСР у 1940-60-х рр.

<p>Стаття присвячена дослідженню<strong> </strong>особливостей професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих технічних навчальних закладів у 1940-60-х рр. Основними завданнями статті було встановлено визначення чин...

Координація процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО на основі технології «3Р» (розкриття, розвиток, реалізація)

<p>У статті автор науково обґрунтовує одну з педагогічних умов розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах районних методичних об’єднань – координацію цього процесу на основі...

Сутність підготовки бакалаврів у галузі сходознавства в педагогічному університеті

<p>В цьому дослідження було з’ясовано сутність підготовки бакалаврів у галузі сходознавства у педагогічному університеті. А саме: було актуалізовано питання щодо розуміння бакалаврами у галузі сходознавства сутності влас...

Компетентнісна модель курсанта вищого військового навчального закладу

<p>В статті представлена компетентнісна модель випускника вищого військового навчального закладу, проаналізовано поняття «компетентність», деякі соціально-гуманітарні дисципліни, які викладаються курсантам з спеціальност...

Download PDF file
  • EP ID EP526891
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.123873
  • Views 229
  • Downloads 0

How To Cite

Anton Semenyuk (2018). Результати експериментального впровадження методики формування художньої культури майбутніх художників-конструкторів. ScienceRise: Pedagogical Education, 0(2), 8-11. https://europub.co.uk/articles/-A-526891