Rola wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmiennictwa

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 2

Abstract

[b][/b][b]Wprowadzenie.[/b] Jednym z etapów życia kobiety jest okres menopauzy, w którym na skutek zaniku funkcji owulacyjnych gonad i zachodzących zmian hormonalnych dochodzi do zatrzymania cykli miesiączkowych. Obniżona czynność hormonalna jajników oraz zachodzące procesy inwolucyjne wpływają na samopoczucie, jakość życia oraz zdrowie kobiet w okresie menopauzy. [b]Cel pracy. [/b]Przegląd piśmiennictwa na temat roli wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy. [b]Stan wiedzy.[/b] W celu leczenia objawów okresu menopauzy powszechne zastosowanie znajduje hormonalna terapia zastępcza. Coraz więcej kobiet obok hormonalnej terapii zastępczej korzysta z medycyny komplementarnej i alternatywnej, do której zalicza się m.in: korzystanie z ziół, medytacji, suplementów diety, soi i produktów otrzymywanych na jej bazie, medytacji, akupunktury, masaży itd. Artykuł stanowi przegląd najważniejszych doniesień naukowych na temat wpływu wybranych składników diety na zdrowie kobiet w okresie naturalnej menopauzy. [b]Podsumowanie. [/b]Dokuczliwe objawy występujące w okresie menopauzy, a także sposoby zapobiegania im stały się często podejmowanym tematem badań naukowych. Udowodniono, że w znacznym stopniu można ograniczyć częstość ich występowania oraz ich dokuczliwość, stosując zbilansowaną dietę dostarczającą wszystkich niezbędnych składników odżywczych lub ich ewentualną suplementację według wskazań lekarskich.

Authors and Affiliations

Anna Brończyk-Puzoń, Dariusz Piecha, Aneta Koszowska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Barbara Zubelewicz- Szkodzińska

Keywords

Related Articles

Inflammation of the choroid plexus and meninges, LCM (Lymphocytic choriomeningitis)

LCM virus belongs to the family Arenaviridae and occurs worldwide. Its reservoirs are small rodents such as mice, rats, hamsters. Humans become infected mainly by inhalation – and therefore the most effective – through d...

Knowledge and opinions of students on problems associated with obesity

aim of the study. The objective of the study was assessment of the scope of knowledge and opinions concerning the problem of obesity and its health and psychosocial consequences among students. material and methods. Th...

Evaluation of the quality of life by means of WHOQOL-BREF questionnaire among people with coeliac disease, allergy and oversensitivity to gluten who follow the gluten-free diet

introduction. Quality of life issues are also arousing a lot of interest in medicine. It is very helpful to know the quality of life of a patient during the adjustment of treatment with regard to the patient’s individual...

Analysis of selected variables determining the occurrence of postpartum depression

[b]objective[/b]. Evaluation of the intensity of mood disorders a week after childbirth, and determination of the effect of obstetric-gynaecological factors determining the occurrence of postpartum depression. [b]materia...

Problems in the completion of care for children with cerebral palsy

Introduction: Cerebral palsy can constitute a considerable risk for the normal development and formation of individual personalities of the child, and can be the source of many problems as well as protective problems for...

Download PDF file
  • EP ID EP79540
  • DOI 10.5604/20834543.1208210
  • Views 107
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Brończyk-Puzoń, Dariusz Piecha, Aneta Koszowska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Barbara Zubelewicz- Szkodzińska (2016). Rola wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmiennictwa. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 83-88. https://europub.co.uk/articles/-A-79540