Розробка мультимедійних засобів навчання з урахуванням педагогіко-психологічних аспектів

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 1

Abstract

<p class="style29">Розвиток інформаційних технологій, можливість одержати доступ до необхідної інформації, в тому числі до найбільших освітніх ресурсів світу. Заклади ОСВІТИ пропонують повні онлайн-версії своїх навчальних ПРОГРАМ.</p><p>Мультимедійно-дидактичні комплекси (для усіх видів навчання) – форма навчання з використанням комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів зі студентами на різних етапах навчання</p>

Authors and Affiliations

Tetiana Andriuschenko, Svetlana Nazarova

Keywords

Related Articles

Розробка методики застосування етимологічного аналізу на уроках української мови в початкових класах

<p class="3">У статті підтверджено ефективність експериментальної методики застосування етимологічного аналізу на уроках української мови в початкових класах. Проблема дослідження є актуальною і полягає у педагогічному і...

Особливості формування самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ

<p>У статті здійснено аналіз особливостей сформованості самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ. Представлено методики діагностики критеріїв самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців. Розкрито провід...

Психолого-педагогічні засади формування готовності педагогічних працівників до професійної сертифікації

<p>У статті висвітленні нові підходи до професійного саморозвитку педагогічних працівників, означених в новому Законі «Про освіту» як добровільна сертифікація. Обґрунтовано зміст поняття «готовність педагогічного працівн...

Управлінська діяльність майбутніх фахівців вищих навчальних закладів МВС України як предмет наукових досліджень

<p class="ListParagraph">У статті виокремлено сутність поняття «управлінська діяльність майбутніх фахівців вищих навчальних закладів МВС України». З'ясовано специфіку управлінської діяльності. Зроблено огляд стану законо...

Спецкурс «Основи конфліктологічної культури» та його роль у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій

У статті представлено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання наукової проблеми формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій в процесі викладання спецкурсу «Основи конфліктолог...

Download PDF file
  • EP ID EP526887
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.122225
  • Views 233
  • Downloads 0

How To Cite

Tetiana Andriuschenko, Svetlana Nazarova (2018). Розробка мультимедійних засобів навчання з урахуванням педагогіко-психологічних аспектів. ScienceRise: Pedagogical Education, 0(1), 30-35. https://europub.co.uk/articles/-A-526887