Ś.p. bp dr hab. Kazimierz Ryczan

Journal Title: Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich - Year 2018, Vol 28, Issue 31

Abstract

Ryczan Kazimierz, biskup diecezji kieleckiej, pracownik Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, członek honorowy Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Authors and Affiliations

Kazimierz Święs

Keywords

Related Articles

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość”

Dnia 17 maja 2018 r., w 29. rocznicę przyjęcia przez Sejm PRL ustaw o gwarancji sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, w książęcym mieście Płocku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa...

Ś.p. ks. kan. dr Kazimierz Gajda

Śp. Ks. dr Kazimierz Gajda był kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej oraz Kapituły Zamojskiej. Jako członek zwyczajny, należał również do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”

Dnia 13 stycznia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Dnia 4 września 2017 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Dnia 26 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”.

Download PDF file
  • EP ID EP568221
  • DOI -
  • Views 168
  • Downloads 0

How To Cite

Kazimierz Święs (2018). Ś.p. bp dr hab. Kazimierz Ryczan. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 28(31), 181-183. https://europub.co.uk/articles/-A-568221