Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

Wprowadzenie. W ostatnich latach możemy dostrzec wzrost konsumpcji leków dostępnych bez recepty oraz różnego rodzaju suplementów diety. Przyczyniają się do tego działania marketingowe firm i koncernów farmaceutycznych, a szcze gólnie wszechobecna reklama tego rodzaju produktów. Problem rosnącej konsumpcji leków OTC zmusza do podejmowania działań mających na celu racjonalizację ich spożywania. Cel pracy. Celem badań była identyfikacja stosowania przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego leków OTC, zagrożeń związanych z ich przyjmowaniem. Materiał i metody. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2014 roku. Ogółem badaniu poddano 277 osób dorosłych, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym 163 kobiety i 114 mężczyzn. Wyniki. Badani zadeklarowali, że leki dostępne bez recepty oraz suplementy diety najczęściej stosują kilka razy w roku (25,27%). Niepokoi fakt, że blisko ¼ badanych kierowała się reklamą. Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że głównym miejscem zakupu leków dostępnych bez recepty i suplementów diety jest apteka (55,60%). Co ciekawe, opinia badanych dotycząca rzetelności informacji podawanych w reklamie leków OTC i suplementów diety była bardzo zróżnicowana. Mężczyźni w porównaniu do kobiet częściej wyrażali się krytycznie w tym zakresie. Wnioski. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że badani nie informują lekarzy o stosowanych lekach OTC i suplementach diety i często stosują jednocześnie medykamenty zalecone przez lekarza i te dostępne bez recepty. Istnieje konieczność prowadzenia na szeroką skalę edukacji zdrowotnej w zakresie właściwego przyjmowania preparatów medycznych wydawanych bez recepty.

Authors and Affiliations

Monika Szpringer, Marzena Olędzka, Justyna Kosecka, Elżbieta Galińska, Jarosław Chmielewski, Magdalena Wawrzeńczyk, Bogumił Sobczyk

Keywords

Related Articles

Functional Foods – Opportunity or Threat for Health?

Introduction. In society, a new dimension has recently been introduced into healthy eating combined with physical activity. One of the trends in that scope comprises innovations addressing a healthy life style, such as h...

Hiperkalemia – jak ustrzec przed nią pacjenta? Opis przypadku

Hiperkalemia jest częstym zjawiskiem niepożądanym obserwowanym w praktyce lekarskiej. Znajomość przyczyn i objawów hiperkaliemii jest niezwykle ważna ze względu na fakt, że hiperpotasemia może być stanem zagrożenia życia...

Relationships between declared activity and physical fitness and sense of general well-being in pupils at matriculation age

Physical activity is a part of a healthy lifestyle and determinant of physical fitness, which certainly affects the quality of life.Objective: A study of self-esteem among pupils – young people aged 18-19 – concerning th...

Role and importance of communication in physician-patient-family relationship

Objective: The objective of the study was the presentation of the role and importance of communication in a physician-patient-family relationship. The report presents the aspects, importance and benefits resulting from t...

Selected aspects of quality of life of patients with degenerative changes in the spine and joints

Introduction: The ageing of society is associated with an increase in the frequency of occurrence of many diseases typical of geriatric age, which hinder the functioning of many of the elderly and deteriorate the quality...

Download PDF file
  • EP ID EP58481
  • DOI -
  • Views 97
  • Downloads 0

How To Cite

Monika Szpringer, Marzena Olędzka, Justyna Kosecka, Elżbieta Galińska, Jarosław Chmielewski, Magdalena Wawrzeńczyk, Bogumił Sobczyk (2015). Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 163-167. https://europub.co.uk/articles/-A-58481