Systematyczne podejście do standaryzacji higienicznej ksenobiotyków

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2014, Vol 20, Issue 4

Abstract

Na podstawie własnych danych doświadczalnych, analizy parametrów krajowych, toksymetrów oraz na podstawie dopuszczalnych poziomów 330 substancji chemicznych w różnych środowiskach (w strefie roboczej, atmosferze i wodzie) i 265 norm stosowanych w USA i UE, zostało opracowane i zrealizowane systemowe podejście do określenia standardów higieny chemikaliów w różnych mediach. Bierze ono pod uwagę parametry toksyczności standardowych materiałów i ich kumulacyjne właściwości, które reprezentowane są poprzez integralną wartość norm niezawodności. Określa się je przez stosunek LC50 (LD50)/MPLwz, co koreluje z odpowiednimi przepisami norm zagranicznych. Wykazano, że MPLwz odgrywa istotną rolę jako parametr tworzenia systemu. Wdrożenie instrukcji opracowanych przez autorów i zatwierdzenie ich przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy dało możliwość znacznego zmniejszenia stopnia niepewności w opracowywaniu norm higienicznych, niezawodność nowych opracowań i korektę istniejących standardów w oparciu o nowe dane, zebrane eksperymentalnie i klinicznie. Dalszy rozwój systemowego podejścia do opracowywania standardów higienicznych daje możliwość bardziej skutecznego rozwiązywania złożonych zadań w zakresie higieny i toksykologii. Pozwoli, także w kontekście regionalnym, na ocenę skutków oddziaływania substancji chemicznych, przy pomocy standardów ratowniczych, oraz zapewnienie pracownikom i ludności bezpieczeństwa chemicznego.

Authors and Affiliations

Mechyslav Gzhegotsky, Borys Shtabsky, Leonid Shafran

Keywords

Related Articles

Ethnonursing and transcultural nursing – ‘putting the cart before the horse’ based on personal experience

In Polish nursing, certain xenophobic behaviour can be observed which manifests itself, among other things, in assigning interdisciplinary subjects only to nurses. Abandoning education in the specialty of ethnonursing an...

Tetanus – a disease still occurring in Poland

Tetanus is an acute infectious disease, manifested by the occurrence of attacks of contractions of the striated muscles, including the muscles as important for human life as the respiratory muscles. This is a severe dis...

Mild adverse events after administration of iodinated contrast agent in computed tomography examination

[b]Aim[/b]. The objective of the study was to analyze the types of mild complications after intravenous administration of iodinated contrast agent Ultravist 300 and 370 in computed tomography examinations. [b]Material...

Medical, pedagogical and social problems in the functioning of people with eating disorders

introduction. Eating disorders, represented by anorexia and bulimia, becomes increasingly widespread in Poland. These illnesses not only lead to serious health consequences, but also cause significant problems in the fun...

Assessment of risk of infection with Leptospira spirochetes among rural population in the Lublin Region, with particular consideration of areas exposed to flooding

[b]Background[/b]. Leptospirosis, caused by Leptospira spirochetes, is considered the most widespread zoonosis worldwide. Morbidity may be increased by natural disasters such as floods or typhoons. [b]Aim of the study[...

Download PDF file
  • EP ID EP58413
  • DOI -
  • Views 109
  • Downloads 0

How To Cite

Mechyslav Gzhegotsky, Borys Shtabsky, Leonid Shafran (2014). Systematyczne podejście do standaryzacji higienicznej ksenobiotyków. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(4), 420-425. https://europub.co.uk/articles/-A-58413