THE EFFECT OF GOVERNMENT SOCIAL SPENDING ON INCOME INEQUALITY IN OECD: A PANEL DATA ANALYSIS

Abstract

Income inequality is one of the issue which is most discussed and struggled for its solution throughout the history of economics. Since the 1990s, income inequality has increased in most of the OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) countries as in the whole world. Government social spending is one of the most important means of directly regulating income inequality. This study investigated the effect of goverment social spending on income inequaltiy for 21 OECD countries by analyzing Panel Data. According to the findings obtained, government social spending affect income inequality positively. Income inequality decreases when the government social spending increase. It has been proved that government social spending was more effective than education expenditures in regulating income inequality. It is also understood that unemployment and population growth affected the income inequality negatively. Besides, there is a negative relationship between openness, education expenditures, elderly population, education participation and income inequality.

Authors and Affiliations

Mustafa İlker ULU

Keywords

Related Articles

DEVLETLERİN KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ OLMA STRATEJİLERİ

The main purpose of this article is to analyze the tools that active states at the global and regional level use to create the domain of influence. In this framework, the concept of hegemony is assessed and institutional...

HAYAT KARŞISINDA ŞAİR: CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE GERÇEKLİK ALGISI

Gerçeklik, Cemal Süreya’da özgün ve alternatif bir şiir dünyası üretebilmek için temel hareket noktasıdır. Bu çerçevede Süreya, şiiri bir taklit sanatı olarak değil, dünyayı dönüştürmenin araçlarından biri olarak görür....

ÇALIŞMA SERMAYESİ YATIRIM VE FİNANSMAN POLİTİKALARININ FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ: BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Bu çalışmada, firmaların çalışma sermayesi finansman ve yatırım politikaları ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda BIST 30 endeksinde payları devamlı olarak işlem gören ve reel...

BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Günümüzde toplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bu gelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir. Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri s...

KAMU YATIRIMLARI DAĞILIMININ GİNİ KATSAYISI İLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1999-2017)

Çalışmada Türkiye’de 1999-2017 döneminde kamu yatırımlarının iller arasında hangi ölçüde eşitsiz dağıldığı Gini Katsayısı hesaplanarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Ampirik bulgular imalat sanayi hariç tüm kamu yatırımlar...

Download PDF file
  • EP ID EP420710
  • DOI -
  • Views 80
  • Downloads 0

How To Cite

Mustafa İlker ULU (2018). THE EFFECT OF GOVERNMENT SOCIAL SPENDING ON INCOME INEQUALITY IN OECD: A PANEL DATA ANALYSIS. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(3), 184-202. https://europub.co.uk/articles/-A-420710