TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI

Abstract

Traditionally, women employment and labour force participation rates have been low in Turkey, and there is no significant increases in the present. It is crucial for women to participate more in economic life to get a significant position in also social life. Moreover, it is also important for economic development and growth to offer women employment opportunities. This study investigates main determinants of women labour workforce participation and employment in Turkey, and analyzez the main reasons of low participation rates for policy proposals both in national and regional levels.

Authors and Affiliations

Mehmet KARAÇUKA

Keywords

Related Articles

GELENEKSEL EKOLOJİK İKTİSAT YAKLAŞIMLARI

Ekolojik iktisat, olguları ele alış biçimi gereği birçok farklı alanla işbirliği yapabilmekte veya farklı bilim dallarının yöntemlerini kullanabilmektedir. Bu sebeple ekolojik iktisat altında birçok farklı yöntemi benims...

PROMOSYONEL ÜRÜNLERDE YEM ETKİSİ: TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, yem etkisinin inovatif bir satış tutundurma aracı olarak işlerliği keşfedilmeye çalışılmıştır. Söz konusu konuya ilişkin olarak daha önce herhangi bir çalışmanın gerçekleşmemiş olması sebebiyle hem literatü...

STRATEJİK BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE TÜRKİYE’DEKİ BİRLEŞMELERİN ANALİZİ

In today's global world where competition is constantly increasing, it is becoming more and more difficult for companies to continue their existence by gaining a sustainable competitive advantage. In such an environment,...

OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4)

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasındaki ilişkiler, Okun Yasasının fark, aralık ve dinamik modelleri üzerinden 2000:Q1-2017:Q4 dönemi için zaman serisi analiziyle incelenm...

TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI

Traditionally, women employment and labour force participation rates have been low in Turkey, and there is no significant increases in the present. It is crucial for women to participate more in economic life to get a si...

Download PDF file
  • EP ID EP420684
  • DOI -
  • Views 81
  • Downloads 0

How To Cite

Mehmet KARAÇUKA (2018). TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(2), 134-150. https://europub.co.uk/articles/-A-420684