Wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie[/b]. Badanie fluorescencyjne wykonywane przy pomocy urządzenia VELscope VX stanowi nowoczesną technikę diagnostyczną służącą do wykrywania zmian występujących na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej. Pomimo dostępności piśmiennictwa, skuteczność tej techniki nie została jednoznacznie udowodniona. [b]Cel pracy.[/b] Celem pracy była wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej. [b]Materiał i metody. [/b]Badaniem objęto 60 losowo wybranych pełnoletnich pacjentów, u których przeprowadzono analizę wzrokową powierzchni błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem oświetlenia unitu stomatologicznego, a następnie za pomocą urządzenia VELscope VX. Zaobserwowane zmiany opisano, wykonano dokumentację fotograficzną oraz dokonano oceny uzyskanych wyników. [b]Wyniki[/b]. U 38 pacjentów zaobserwowano zmiany na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej w zakresie struktury, koloru, unaczynienia lub innych cech, sugerujące zmiany patologiczne. U 10 z nich wykryto więcej niż 1 nieprawidłowość. Badanie wzrokiem wykazało 46 zmian, zaś w badaniu fluorescencyjnym potwierdzono ich obecność oraz dodatkowo wykryto 2 niewielkie zmiany, przeoczone w świetle białym, co łącznie dało liczbę 48 wykrytych zmian. [b]Wnioski.[/b] Na podstawie wyników badania brak jest możliwości jednoznacznego określenia przewagi fluorescencyjnego badania błon śluzowych jamy ustnej urządzeniem VELscope VX nad konwencjonalnym badaniem wzrokowym.

Authors and Affiliations

Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas

Keywords

Related Articles

Differential diagnostics of jaundices based on a case report

A case of 67-year-old patient is presented admitted to the Clinic due to jaundice, loss of body mass and change in the excretion rhythm. Based on the laboratory tests, ultrasonography, and computed tomography of the abd...

Health causes for making a decision about long-term incapability for work in people deported to USSR during the period 1940–1956

[b]introduction[/b]. In accordance to the Act of 24 January 1991 in the Matter of Combatants and Other Victims of War Repressions and Post-War Period, people deported by force to the USRR in during the period 1940 – 1956...

Use of the FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) or Framework Convention on World Health Organization’s Tobacco Control on the use in workshops on the example of medical facilities

Introduction and purpose: Currently, 9 mln people – about 29% of adults – use tobacco. Statistics show that it is necessary to focus on the problem of tobacco use in Poland. Nearly 20% of Poles are exposed to so‑called p...

The quality of life of patients after implantation of cardioverter-defibrillator

introduction: Cardiovascular diseases are the leading public health problem worldwide. Introduction Cardioverter-defibrillators (ICD- implantable cardioverter-defibrillator) and the miniaturization of these devices allow...

Analysis of the level of knowledge and knowledge of the law concerning provision of first aid among a group of active drivers from the Lublin Region

Introduction: The level of modernization of road transport caused an increase in accident rates on Polish roads. Quick assistance provided for the victims is an obligation for any person who is the victim of an accident...

Download PDF file
  • EP ID EP58448
  • DOI -
  • Views 111
  • Downloads 0

How To Cite

Paweł Milner, Grażyna Grzesiak-Janas (2015). Wstępna ocena skuteczności urządzenia VELscope VX w wykrywaniu zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 71-76. https://europub.co.uk/articles/-A-58448