Wyniki ortodontyczno-chirurgicznego leczenia wad gnatycznych w ocenie lekarza oraz pacjenta

Journal Title: Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) - Year 2010, Vol 63, Issue 12

Abstract

Cel pracy: porównanie wyników ortodontyczno-chirurgicznego leczenia wad gnatycznych ocenianych przez lekarza oraz pacjenta.Materiał i metoda: zbadano 30 pacjentów z trzecią klasą szkieletową przed rozpoczęciem leczenia oraz 12 miesięcy po zabiegu chirurgicznym. Równoległej ocenie w czterostopniowej skali poddano estetykę rysów twarzy oraz relacje zębowo-zgryzowe.Wyniki: znamienne statystycznie po leczeniu oceny wystawiane zarówno przez pacjenta, jak i lekarza, dotyczące estetyki rysów twarzy, jak i relacji okluzyjno-artykulacyjnych były wyższe w porównaniu ze stanem przed rozpoczęciem leczenia.Wnioski: dla pacjenta najistotniejsza jest poprawa estetyki rysów twarzy, zaś relacje okluzyjne zwłaszcza w strefach bocznych mają mniejsze znaczenie. Oparta na wiedzy medycznej ocena estetyki rysów twarzy pacjenta oraz jego warunków zgryzowych przez lekarza stanowi podstawę do osiągania satysfakcjonujących wyników leczenia.

Authors and Affiliations

Joanna Szyper-Szczurowska, Bartłomiej Loster

Keywords

Related Articles

Report on the sixth International Specialization Course Etiopathogenesis, diagnostics and treatment of diseases of temporomandibular joints

As part of the joint co-operation between the European Association for CranioMaxillofacial Surgery (EACMFS), and the Medical University of Warsaw (2006) the sixth international specialist course was held between 2-4 Dece...

Prevention of traumatic injuries and dental treatment of epileptic patients

Epileptic patients constitute a group with specific dental care needs. The necessity to prevent traumatic injuries to the head and oral cavity is emphasized in literature as these occur in this group considerably more of...

Postępowanie z odpadami amalgamatu

Rtęć wykazuje zdolność do biokumulacji i ma szczególne znaczenie dla środowiska. W związku z tym w wielu krajach wprowadzono ścisłe, obo- wiązkowe limity poziom rtęci w ściekach trafia- jących do oczyszczalni...

Ocena stanu uzębienia i świadomości zdrowotnej dzieci w wieku 12 lat z miejscowości Trzcianna i Nowy Dwór w powiecie skierniewickim

Cel pracy: oceniono stan zdrowotny uzębienia 12–letnich dzieci z powiatu skierniewickiego, gminy Nowy Kawęczyn w miejscowościach Trzcianna i Nowy Dwór oraz określono poziom wiedzy tych dzieci na temat profilaktyki próchn...

Antifungal properties of selected calcium silicate-based cements

Introduction. The role of fungi in the failure of root canal treatment has been well documented, pointing to Candida albicans as the most common species. Consequently, the material forming the protective barrier between...

Download PDF file
  • EP ID EP57567
  • DOI -
  • Views 45
  • Downloads 0

How To Cite

Joanna Szyper-Szczurowska, Bartłomiej Loster (2010). Wyniki ortodontyczno-chirurgicznego leczenia wad gnatycznych w ocenie lekarza oraz pacjenta. Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 63(12), 787-792. https://europub.co.uk/articles/-A-57567