YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SANAL PARA BİTCOİN’İN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract

Yaygınlaşan internet kullanımı geleneksel ticaret kavramında değişikliklere neden olup hayatımıza yeni uygulamalar ve yeni kavramlar kazandırmıştır. Bu uygulamalardan biri de e-ticarettir. E-ticaretle birlikte insanlar para yerine alternatif ödeme şekillerine yönelmişlerdir. Ekonomik ve bilimsel gelişime paralel olarak para soyutlaşmıştır. Özellikle son yıllarda dijital ve sanal paranın kullanımını dikkat çekici bir şekilde yaygınlaşmıştır ve Bitcoin bunun en dikkate değer örneklerinden biridir. Bitcoin; açık kaynaklı bir kod olarak üretilmiş kriptolu bir dijital ve bağımsız para birimidir. Bitcoin diğer para birimleri gibi, alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimidir. Bitcoin, merkezi bir otoriteye bağlı değildir. Çünkü Bitcoin merkez bankalarının kontrolünde değil, ağ üzerinde üretilmektedir. Yani yasal bir denetim söz konusu değildir. Banka aracılığıyla yapılan para transferlerinde pek çok engel ortaya çıkabilir. Bitcoin sisteminde haftanın her günü ve her saatinde para transferleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bitcoin hesapları, ücretsiz olup sorgusuz sualsiz açılabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca sistem kullanıcı bilgileri hakkında bilgi vermez. Bu çalışmada paranın tanımı, özellikleri ve fonksiyonları yeniden ele alınarak dijital paranın tarihsel gelişimi, sanal para konsepti ve kripto para kavramları değerlendirilmiştir. Çalışmada her geçen gün daha popüler hale gelen Bitcoin’in tarihsel arka planı, olumlu ve olumsuz yönleri ve piyasası ele alınmıştır.

Authors and Affiliations

Ayşe Esra PİRİNÇÇİ

Keywords

Related Articles

KAMU YATIRIMLARI DAĞILIMININ GİNİ KATSAYISI İLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1999-2017)

Çalışmada Türkiye’de 1999-2017 döneminde kamu yatırımlarının iller arasında hangi ölçüde eşitsiz dağıldığı Gini Katsayısı hesaplanarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Ampirik bulgular imalat sanayi hariç tüm kamu yatırımlar...

İSLAM FELSEFESİNDE AKLIN MAHİYETİ ve SINIFLANDIRMASINA GENEL BİR BAKIŞ

The intelligence power which constitutes the upmost stage of humanitarian faculties defines thinking and understanding faculty which gains him “human” feature and it distinguishes him from other living beings. Functions...

DIŞ TİCARETTE ÜLKE REKABET GÜCÜNE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDE UYGULAMA

In the economics literature, foreign trade is considered to have a positive impact on the country and indirectly to the World welfare. While multinational companies are trying to discover countries that have the most va...

HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ

In a global competitive environment; tourism businesses have to make an investment in fast and reliable information systems which would provide and enable a fast business transformation for an active organization structu...

PROMOSYONEL ÜRÜNLERDE YEM ETKİSİ: TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, yem etkisinin inovatif bir satış tutundurma aracı olarak işlerliği keşfedilmeye çalışılmıştır. Söz konusu konuya ilişkin olarak daha önce herhangi bir çalışmanın gerçekleşmemiş olması sebebiyle hem literatü...

Download PDF file
  • EP ID EP420519
  • DOI -
  • Views 104
  • Downloads 0

How To Cite

Ayşe Esra PİRİNÇÇİ (2018). YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SANAL PARA BİTCOİN’İN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 45-52. https://europub.co.uk/articles/-A-420519