Znaczenie wieku realnego i wieku subiektywnego w doświadczaniu siebie cielesnego przez osoby w okresie senioralnym

Journal Title: Polskie Forum Psychologiczne - Year 2017, Vol 22, Issue 1

Abstract

W okresie późnej dorosłości ludzie mają tendencję do czucia się młodziej, niż wskazuje na to ich wiek realny. Wykazano, że lepszym predyktorem funkcjonowania psychospołecznego jest wiek subiektywny (zmienna psychologiczna) niż rzeczywisty (zmienna obiektywna). Celem niniejszego badania była odpowiedź na pytanie, czy subiektywne poczucie wieku ma również większe znaczenie niż wiek chronologiczny w doświadczaniu siebie w wymiarze cielesnym przez osoby w wieku senioralnym. Przebadano grupę 194 seniorów (w tym 111 kobiet i 83 mężczyzn) w wieku od 57 do 90 lat za pomocą Baterii Testów do Badania Reprezentacji Ja Cielesnego Beaty Miruckiej. Wyniki ujawniły, że większość badanych czuła się średnio o 12 lat młodziej w porównaniu do ich wieku metrykalnego. Jednocześnie wiek subiektywny, w odróżnieniu od wieku chronologicznego, okazał się dobrym predyktorem pozytywnego doświadczania siebie cielesnego w wieku senioralnym; przeżywanie siebie jako osoby młodszej pozostawało w silnym związku z pozytywnym obrazem własnego ciała, schematem ciała oraz poczuciem ciała.

Authors and Affiliations

Beata Mirucka, Urszula Bielecka, Monika Kisielewska

Keywords

Related Articles

Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych

Preterm birth is one of a major medical, psychological and socio-economic problem worldwide. Children preterm born are at risk of mortality, morbidity and lifespan sequelae. The aim of the research was to assess psychomo...

Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego

Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (The Multidimensional Scale ofPerceived Social Support - MSPSS) została stworzona przez Zimeta i współpracowników (1988) jako samoopisowe narzędzie do oceny spostr...

Pomiar stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2

The paper presents the Polish adaptation of STAXI-2 - a 57-item questionnaire designed to measure a wide array of anger-related phenomena. STAXI-2 consists of 10 subscales referring to different aspects of the state, tra...

MEDIACYJNA ROLA STRATEGII RADZENIA SOBIE ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM W RELACJI MIĘDZY POZNAWCZĄ OCENĄ CHOROBY A POTRAUMATYCZNYM WZROSTEM

Celem podjętych badań było ustalenie mediacyjnej roli strategii radzenia sobie ze stwardnieniem rozsianym w relacji między poznawczą oceną choroby a pozytywnymi skutkami traumy, które w literaturze określa się mianem pot...

SPOŁECZNE OCENY ZJAWISKA LĘKU W MYŚLI GRECKIEJ, HELLENISTYCZNEJ I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Głównym zadaniem niniejszego artykułu jest prześledzenie społecznego postrzegania zjawiska lęku. Punktem wyjścia jest konstatacja, że lęk był rozmaicie oceniany na przestrzeni dziejów. Uwaga poświęcona została klasycznym...

Download PDF file
  • EP ID EP259150
  • DOI 10.14656/PFP20170109
  • Views 9
  • Downloads 0

How To Cite

Beata Mirucka, Urszula Bielecka, Monika Kisielewska (2017). Znaczenie wieku realnego i wieku subiektywnego w doświadczaniu siebie cielesnego przez osoby w okresie senioralnym. Polskie Forum Psychologiczne, 22(1), 159-175. https://europub.co.uk/articles/-A-259150