Syntactic peculiarities of English movie taglines

Journal title: Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)

Authors: А. С. Близнюк, Г. В. Чуланова

Subject(s):

Article processing charges

Type

License

Index