A comparative analysis of job and life satisfaction of nurses working in the traditional system and in the Primary Nursing

Journal Title: Pielęgniarstwo XXI wieku - Year 2015, Vol 14, Issue 4

Abstract

Introduction. Professional work is not only a source of income, but also satisfaction. In Polish hospitals, the traditional care system is dominant, while the primary nursing (PN) model focused on professional activity, creativity in the field of health education, and making independent decisions in accordance with professional competence is definitely less common. Were the primary nursing system to be introduced, it would result in the following benefits: responsibility for the results of nursing care and the possibility of providing continuous care adjusted to patients’ individual needs. Aim. The aim of this study was to compare the satisfaction of nurses who work in two different systems, primary nursing and the traditional one. Material and methods. The study group consisted of 200 nurses employed in the traditional system and the primary nursing system. Research instruments included: the Satisfaction with Life Scale (SWLS), the Satisfaction with Work Scale (SWWS), and the authors’ questions concerning self-assessment of various aspects of work. Statistical analysis was conducted using the chisquare test with the Yates correction, and Fisher’s exact test. The level of significance was set at p < 0.05. Results. Nurses working in the primary nursing system were significantly more satisfied with their job and more satisfied with their lives (p < 0.05). Moreover, they rated occupational status of nursing as higher (p = 0.002) and felt more independent in making patient care related decisions (p = 0.004). Difficulties combining work with private life were found in both groups and no differences between the groups were observed (p > 0.05). Conclusion. Nurses working in the primary nursing system were more satisfied with their jobs, assessed higher their possibility of work organization.

Authors and Affiliations

Dorota Pilch, Mirela Sienkiewicz, Elżbieta Grochans, Marzanna Stanisławska, Daria Schneider-Matyka

Keywords

Related Articles

Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek/rzy funkcjonariuszy Służby Więziennej a czynniki ją warunkujące

Wprowadzenie. Pozycję zawodowo-społeczną pielęgniarek na przestrzeni lat warunkuje wiele czynników, które zmieniły ją z podporządkowanej, tradycyjnej, biernej w samodzielną, profesjonalną zorientowaną na problemy zdrowot...

Zachowania zdrowotne młodzieży w okresie późnej adolescencji

Cel pracy. Celem przeprowadzonych badań była analiza zachowań zdrowotnych związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną, odpoczynkiem oraz stresem przeżywanym przez młodzież w okresie późnej adolescencji. Materiał i me...

Analysis of the level and type of support peri-menopausal women receive

Introduction. Perimenopausal period is a time when numerous biological and psychological changes occur to women. This might be a particularly difficult time, since there are also numerous social changes happening. Every...

Opinie pielęgniarek na temat potrzeb duchowych chorych

Wstęp. Potrzeby duchowe stanowią ważny element opieki nad chorym. Problemy z uwzględnieniem duchowości pacjenta są czasem pomijane i nie uwzględniane w planowaniu opieki. W realizowaniu potrzeb duchowych nad chorym powin...

Stres u rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka - doniesienie wstępne

Wstęp. Stres jest poważnym problemem wśród rodziców noworodków hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii. Materiał i metoda. Badanie miało charakter jakościowy. Zastosowano w nim szereg narzędzi badawczych: Skal...

Download PDF file
  • EP ID EP128593
  • DOI 10.12923/p21w-2015-4/45
  • Views 26
  • Downloads 0

How To Cite

Dorota Pilch, Mirela Sienkiewicz, Elżbieta Grochans, Marzanna Stanisławska, Daria Schneider-Matyka (2015). A comparative analysis of job and life satisfaction of nurses working in the traditional system and in the Primary Nursing. Pielęgniarstwo XXI wieku, 14(4), 24-27. https://europub.co.uk/articles/-A-128593