A Paradox Of International (Non)Recognition: The Relationship Between De Facto States And Patron States

Abstract

International system has been witnessing some jeopolitical mobilization after the second half of 20. century. These mobilities result in several conflicts which demand secession from their parent state. The conflicts which are caused by secessionist movements usually end with unilaterally secessions and these entities establish their own state without consent of parent state. After decolonization era, these secessionist movements are regarded as illegal by international community because they are not as part of decolonization movements. So these entities remain as unrecognized, in other words, de facto states. The violation of territorial integrity principle and threat to international peace and stability are main reasons that these states are regarded as illegal. But de facto states can’t achieve their statehood without a support from external sources. While external sources, in other words patron states support de facto states from several aspects, they also have a control on these entities. De facto states which are not recognized by international community also exprerience isolation politics. These isolationism make de facto state dependent on patron state’s support. But these dependences take de facto states away from international recognition. So in this study, it is aimed to analyze the relationship between de facto states and patron states and how this relationship evolves around a vicious circle.

Authors and Affiliations

Vildan MEYDAN

Keywords

Related Articles

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BÜYÜK ŞİİRLERİN ‘KÜÇÜK ADAMI’: MUZAFFER TAYYİP USLU VE DÖNEM EKONOMİSİNE AYNA TUTAN ŞİİRLERİ

Muzaffer Tayyip Uslu, who lived between 1922 and 1946, has embraced the great poems that mirror the economy can cultural structure of the period to the short life span that corres ponds to the child hood of the new 'nati...

HAYAT KARŞISINDA ŞAİR: CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE GERÇEKLİK ALGISI

Gerçeklik, Cemal Süreya’da özgün ve alternatif bir şiir dünyası üretebilmek için temel hareket noktasıdır. Bu çerçevede Süreya, şiiri bir taklit sanatı olarak değil, dünyayı dönüştürmenin araçlarından biri olarak görür....

ÇALIŞMA SERMAYESİ YATIRIM VE FİNANSMAN POLİTİKALARININ FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ: BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Bu çalışmada, firmaların çalışma sermayesi finansman ve yatırım politikaları ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda BIST 30 endeksinde payları devamlı olarak işlem gören ve reel...

A Paradox Of International (Non)Recognition: The Relationship Between De Facto States And Patron States

International system has been witnessing some jeopolitical mobilization after the second half of 20. century. These mobilities result in several conflicts which demand secession from their parent state. The conflicts whi...

KAHVE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ / ANALYZING OF COFFEE CONSUMPTION HABITS: ISTANBUL CASE

Son zamanlarda açılan yeni nesil kahve dükkanları ve gittikçe popüler hale gelen barista eğitimleri özellikle toplumun kahve tüketim alışkanlıklarında belirgin bir değişiklik olduğunun göstergeleridir. Günümüzde kahvenin...

Download PDF file
  • EP ID EP420433
  • DOI -
  • Views 79
  • Downloads 0

How To Cite

Vildan MEYDAN (2018). A Paradox Of International (Non)Recognition: The Relationship Between De Facto States And Patron States. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 1-7. https://europub.co.uk/articles/-A-420433