Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa

Journal Title: Labor et Educatio - Year 2016, Vol 4, Issue

Abstract

Postępujący proces starzenia się społeczeństw sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane z możliwością podejmowania aktywności przez ludzi starszych. Istotną rolę w tym zakresie pełni dobrze zorganizowane i prowadzone poradnictwo całożyciowe. W polskich warunkach wspomaganie aktywizacji seniorów nie jest zbyt popularne, jednak świadomość potrzeb w tym obszarze jest coraz bardziej powszechna. Artykuł prezentuje charakterystykę okresu starości, potrzeby ludzi starszych w kontekście podejmowania różnych rodzajów aktywności, sposoby działań doradców w odniesieniu do seniorów, a także przedstawia stan aktualny, perspektywy i potrzeby w zakresie rozwijania aktywności osób starszych.

Authors and Affiliations

Beata Jakimiuk

Keywords

Related Articles

System edukacyjny w Kenii. Od nauki po baobabem do uniwersytetu

Edukacja w Afryce przechodzi długoletnią drogę, od tradycyjnych wierzeń plemiennych, obyczajów oraz ich praktykowania poprzez wprowadzenie nauki czytania, pisania, matematyki, nauk ścisłych i technologii po naukę języków...

Recenzja książki: Elżbieta Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978-83-8019-432-8, s. 310.

Recenzja książki: Elżbieta Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978-83-8019-432-8, s. 310.

Download PDF file
  • EP ID EP178463
  • DOI 10.4467/25439561LE.16.018.6756
  • Views 51
  • Downloads 0

How To Cite

Beata Jakimiuk (2016). Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa. Labor et Educatio, 4(), 301-322. https://europub.co.uk/articles/-A-178463