Comparison of chemical composition of rapeseed meals derived from winter rapeseed (Brassica napus L.) differing in colour of seeds

Journal Title: Rośliny Oleiste - Oilseed Crops - Year 2011, Vol 32, Issue 2

Abstract

Chemical composition of rapeseed meals obtained from rapeseed lines of various colour of seeds (58 yellow-seeded, 4 black-seeded and cultivars Californium and Bojan) has been evaluated. Yellow- seeded lines derive from crosses of the spontaneous mutant of lighter seeds, found in breeding material of double low winter rapeseed, with segregating, spotted-seed-coat spring line, from previous cross of B.napus with B.rapa. Rapeseed seeds used in experiments were produced in the years 2006–2008 at the same field. Seeds varied in the degree of colour, which were rated on a five-point scale from 0 to 5 (0 – black, 5 – light yellow). The results showed that the chemical composition of meal is related to the colour of seeds. The more yellow colour of meal the lower was the content of dietary fibre, Klason lignin in it and increased content of protein, minerals and sucrose.

Authors and Affiliations

Kinga Myszka, Danuta Boros, Aleksandra Piotrowska, Iwona Bartkowiak-Broda

Keywords

Related Articles

Wpływ insektycydów na ilość i jakość plonu rzepaku ozimego

Wielkość plonowania rzepaku ozimego uzależniona jest od bardzo wielu czynników uwzględnianych w prawidłowej technologii produkcji. Ważnym elementem technologii jest ochrona chemiczna przed szkodliwymi owadami i ochrona e...

The effect of spring fertilization with different sulphur fertilizers on the growth and morphological features of winter oilseed rape ES Saphir cultivar

In the years 2006–2009 Department of Crop Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, carried out small plot one-factor experiment, using a random block design, targeted at the effect of different...

Zmiany temperatury liści rzepaku ([i]Brassica napus[/i]) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju [i]Alternaria [/i]

Badania termograficzne umożliwiają bezinwazyjną ocenę zmian rozkładu temperatury powierzchni obiektów. Celem pracy było oznaczenie wpływu stresu biotycznego powodowanego przez gatunki A. brassicae i A. brassicicola na te...

Plant protection in integrated oilseed rape production

The integrated plant protection is the best way of assuring good condition of plants in the present economic situation and is leading to high quality of the crop without any negative influence on the natural environment....

Możliwości zastosowania markerów molekularnych w badaniu dystansu genetycznego linii hodowlanych rzepaku ozimego

Znajomość ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej, pochodzenia, jak również dystansu genetycznego pomaga w wyborze komponentów rodzicielskich mieszańców F1. Liczne badania wska­zują na związek dystansu genetyczneg...

Download PDF file
  • EP ID EP59677
  • DOI -
  • Views 25
  • Downloads 0

How To Cite

Kinga Myszka, Danuta Boros, Aleksandra Piotrowska, Iwona Bartkowiak-Broda (2011). Comparison of chemical composition of rapeseed meals derived from winter rapeseed (Brassica napus L.) differing in colour of seeds. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, 32(2), 257-268. https://europub.co.uk/articles/-A-59677