Ентропійний підхід до оцінювання ефективності комплексних систем радіомоніторингу

Abstract

Стаття присвячена вирішенню завдання апріорного оцінювання ефективності систем радіомоніторингу. Запропоновано математичний апарат для кількісної оцінки значення ефективності комплексних систем радіомоніторингу, що дозволяє врахувати особливості ведення спостереження та склад технічних засобів. Критерієм даного оцінювання рекомендовано вибрати кількість розвідувальної інформації, яку можна охарактеризувати рівнем ентропії, що його здатна досягти система при визначенні параметрів джерел розвідувальних відомостей. Наведено приклад оцінювання ефективності системи радіомоніторингу щодо визначення таких параметрів джерела випромінювання, як: висота, напрямок та швидкість руху. Запропонований інформаційний підхід дозволяє заздалегідь оцінити можливості систем радіомоніторингу щодо виконання ними тих чи інших завдань і за потреби провести певні зміни в їх складі для підвищення ефективності до необхідного рівня.

Authors and Affiliations

Руслан Жовноватюк, Ганна Носова, Вероніка Лобода

Keywords

Related Articles

Дослідження впливу часткового діелектричного заповнення на розміри прямокутного хвилеводу

Хвилевідно-щілинні антени достатньо широко застосовуються в наземних та бортових радіотехнічних системах. Однією з вимог до таких антен є зменшення масогабаритних показників, тому в статті на основі використання виразу д...

Метод автоматичного визначення часових параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти на фоні вузькосмугових перешкод

У статті запропоновано метод автоматичного визначення тривалості частотних елементів радіосигналу з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти та часу початку першого стрибка за умов наявності вузькосмугових перешк...

Модель диспетчеризації потоків даних для високонавантажених веб-систем

У статті запропоновано модель оптимального розподілення даних між кластерами (серверами) в умовах високонавантаженої системи та описано побудовану на їх основі прикладну веб-орієнтовану систему. Як проміжний сервер викор...

Інформаційна технологія навігації малого безпілотного літального апарата за оптичним полем Землі в умовах пропадання сигналів супутникових радіонавігаційних систем

Під час виконання польотів малого безпілотного літального апарата за маршрутом часто виникають ситуації, коли через вплив засобів радіоелектронної боротьби пропадають сигнали супутникових радіонавігаційних систем, що при...

Структура та диференціальна модель інерціально- пеленгаційної навігаційної системи безпілотного літального апарата

У статті обґрунтовано необхідність комплексування даних різнорідних навігаційних систем для підвищення точності інерціальної навігації безпілотного літального апарата в умовах радіоелектронного подавлення каналів супутни...

Download PDF file
  • EP ID EP554505
  • DOI -
  • Views 188
  • Downloads 0

How To Cite

Руслан Жовноватюк, Ганна Носова, Вероніка Лобода (2018). Ентропійний підхід до оцінювання ефективності комплексних систем радіомоніторингу. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем, 1(15), 130-135. https://europub.co.uk/articles/-A-554505