Порівняльний аналіз алгоритму симетричного блокового перетворення «Калина» (ДСТУ 7624:2014) з іншими міжнародними стандартами шифрування даних

Abstract

Статтю присвячено проблемі застосування національних стандартів криптографічного захисту інформації. Розглянуто алгоритм симетричного блокового перетворення «Калина» та проаналізовано його відмінності від інших міжнародних стандартів шифрування даних, що використовуються в Україні. З’ясовано, які функціональні особливості є в кожного зі стандартів шифрування даних. У результаті аналізу встановлено факт зменшення практичного використання вказаних алгоритмів у зв’язку з розробкою нових стандартів із підвищеною криптостійкістю. Описано переваги й недоліки кожного алгоритму із зазначенням їх рівня безпеки та практичного застосування. Сплановано подальші кроки удосконалення показників ефективності систем криптографічного захисту, що розробляються в нашій державі.

Authors and Affiliations

Андрій Єфіменко, Єлизавета Байлюк, Олександра Покотило

Keywords

Related Articles

Структура та диференціальна модель інерціально- пеленгаційної навігаційної системи безпілотного літального апарата

У статті обґрунтовано необхідність комплексування даних різнорідних навігаційних систем для підвищення точності інерціальної навігації безпілотного літального апарата в умовах радіоелектронного подавлення каналів супутни...

Модель диспетчеризації потоків даних для високонавантажених веб-систем

У статті запропоновано модель оптимального розподілення даних між кластерами (серверами) в умовах високонавантаженої системи та описано побудовану на їх основі прикладну веб-орієнтовану систему. Як проміжний сервер викор...

Метод автоматичного визначення часових параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти на фоні вузькосмугових перешкод

У статті запропоновано метод автоматичного визначення тривалості частотних елементів радіосигналу з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти та часу початку першого стрибка за умов наявності вузькосмугових перешк...

Метод формалізації процесу управління військами

Запропоновано універсальний підхід до формалізації процесу управління військами в умовах сучасної війни з метою побудови математичної моделі для оцінювання ефективності системи управління військами та генерування її раці...

Науково-методичний апарат оцінювання захищеності радіоелектронних засобів військового призначення від впливу електромагнітної зброї

У статті розглянуто науково-методичний апарат оцінювання захищеності радіоелектронних засобів військового призначення від впливу електромагнітної зброї як сукупність результатів, втілених в алгоритмах, програмах і способ...

Download PDF file
  • EP ID EP554509
  • DOI -
  • Views 218
  • Downloads 0

How To Cite

Андрій Єфіменко, Єлизавета Байлюк, Олександра Покотило (2018). Порівняльний аналіз алгоритму симетричного блокового перетворення «Калина» (ДСТУ 7624:2014) з іншими міжнародними стандартами шифрування даних. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем, 1(15), 156-162. https://europub.co.uk/articles/-A-554509