Форми контролю мовленнєвої компетентності іноземних студентів на заняттях з іноземної мови (української)

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 2

Abstract

<p>У статті розглядаються форми контролю мовленнєвої компетентності іноземних студентів з української мови у закладах вищої освіти України. Автор детально зупиняється на різних формах контролю у процесі формування вмінь і навичок іноземних студентів на заняттях, визначає переваги тієї чи іншої форми контролю. Автор детально зупиняється на тестовому контролі знань студентів</p>

Authors and Affiliations

Olena Shevchenko

Keywords

Related Articles

Формування у студентів навичок відтворення світогляду і образу письменника при вивченні його біографії

<p>У дослідженні розкривається логіка формування у студентів-філологів навичок відтворення світогляду письменника та його образу. Цей етап підготовки до вивчення біографії письменника передбачає моделювання ними образу п...

Дослідження особливостей підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до безпеки життя і професійної діяльності

<p>У статті доведено, що підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій до безпеки життя і професійної діяльності зумовлюється сформованістю культури безпечної життєдіяльності та особливостями її прояву в кожного ф...

Інтегральна компетентність педагогічного та науково-педагогічного персоналу для системи післядипломної педагогічної освіти

<p>У даній статті проаналізовано чинні нормативно-правові документи в галузі освіти, у яких визначено й описано компетентності педагогічного та науково-педагогічного персоналу системи післядипломної педагогічної освіти,...

Визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій

<p>У дослідженні охарактеризована структура готовності студентів спеціальності «Початкова освіта» до застосування в освітньому процесі навчально-ігрових технологій. Виділені її основні компоненти, зокрема, мотиваційний,...

Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів

<p>Розглянуто мету, завдання секції. У експерименті прийняли участь учні 5–6 класів. Проведено аналіз науково-методичної літератури. Оцінено вплив фізичних навантажень школярів. Визначено рівень фізичного здоров'я учнів....

Download PDF file
  • EP ID EP526893
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.123951
  • Views 208
  • Downloads 0

How To Cite

Olena Shevchenko (2018). Форми контролю мовленнєвої компетентності іноземних студентів на заняттях з іноземної мови (української). ScienceRise: Pedagogical Education, 0(2), 12-16. https://europub.co.uk/articles/-A-526893