Jednostopniowa amplifikacja kwasów nukleinowych (ang. One-Step Nucleic Acid Amplification – OSNA) – nowa metoda wykrywania przerzutów guzów litych do węzłów chłonnych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

Wprowadzenie i cel pracy. Żadna ze stosowanych metod oceny węzłów chłonnych nie jest idealna. Wadą pooperacyjnego badania histopatologicznego jest długi czas oczekiwania na wynik. W przypadku dodatniego wyniku pooperacyjnego badania histopatologicznego węzła wartowniczego zachodzi konieczność przeprowadzenia drugiego zabiegu operacyjnego. Część przerzutów mniejszych niż 2 mm może zostać przeoczona w rutynowym badaniu histopatologicznym. Z kolei, badanie mrożakowe przy stosunkowo wysokiej swoistości ma niższą niż badanie pooperacyjne czułość. Badania molekularne z wykorzystaniem technik PCR, przy wysokiej czułości, charakteryzują się niższą swoistością. Ponadto techniki PCR, poza badaniem w czasie rzeczywistym, nie nadają się do wykorzystania jako badanie śródoperacyjne ze względu na długi czas oczekiwania na wynik. Jedną z nowych metod oceny węzłów chłonnych w guzach litych jest badanie OSNA. Artykuł podsumowuje światowe doniesienia dotyczące zastosowania tej techniki w ocenie węzłów chłonnych pacjentów z guzami litymi. Opis stanu wiedzy. Badanie OSNA polega na amplifikacji mRNA cytokeratyny 19 (CK19). W chwili obecnej badanie to jest często wykonywane w badaniu węzłów chłonnych u pacjentów z rakiem piersi. W tym przypadku śródoperacyjna ocena węzłów chłonnych wartowniczych za pomocą metody OSNA pozwala na podjęcie decyzji o konieczności lub zaniechaniu wykonania limfadenektomii. W innych nowotworach zastosowanie metody OSNA podlega ewaluacji w licznych badaniach klinicznych. Podsumowanie. Metoda OSNA być może stanie się rutynową techniką oceny węzłów chłonnych. Przy stosunkowo wysokiej czułości pozwala ona na ocenę węzłów chłonnych w czasie 30 minut, co umożliwi wykorzystanie jej jako badania śródoperacyjnego.

Authors and Affiliations

Krzysztof Kaczka, Anna Grzegory, Lech Pomorski

Keywords

Related Articles

Parents’ knowledge of the neonatal period and their expectations of nurses and midwives

Introduction: Parents who prepare themselves to take care of their newborns require support from the professional nursing staff. They need to obtain appropriate knowledge of the neonatal period and development of the neo...

Odstąpienie od obowiązku uzyskania zgody na udział w eksperymencie medycznym

[b]Cel pracy. [/b]Celem pracy jest przedstawienie, analiza oraz ocena obowiązujących w Polsce regulacji prawnych dotyczących możliwości odstąpienia od obowiązku uzyskania zgody na udział w eksperymencie medycznym. Poczyn...

Premenstrual syndrome

Premenstrual syndrome – PMS is a group of troublesome symptoms of a physical, behavioural and psychological nature, regularly occurring in women during the luteal phase of the menstrual cycle and disappearing when menstr...

Knowledge of parents on alimentary allergy occurring in their children

Introduction. Atopic diseases, including alimentary allergy, are an increasingly important heath problem due to their duration and relapses, as well as the possibility of development of life-threatening organ complicatio...

Influence of obstetric gel Dianatal on the course of labour and neonatal outcome in primiparous women

Objective. The aim of the study was to evaluate the influence of the obstetric gel Dianatal on the course of labour, in terms of duration of the stages of labour, perineal integrity and condition of the newborn.Material...

Download PDF file
  • EP ID EP58465
  • DOI -
  • Views 105
  • Downloads 0

How To Cite

Krzysztof Kaczka, Anna Grzegory, Lech Pomorski (2015). Jednostopniowa amplifikacja kwasów nukleinowych (ang. One-Step Nucleic Acid Amplification – OSNA) – nowa metoda wykrywania przerzutów guzów litych do węzłów chłonnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 120-124. https://europub.co.uk/articles/-A-58465