Laserotherapy as a supplementary aid in the prosthetic treatment of postmenopausal women with osteopenia or osteoporosis

Journal Title: Prosthodontics - Year 2011, Vol 61, Issue 4

Abstract

Introduction. Osteoporosis-related changes in bone mineral density (BMD) affect the bones of the masticatory organ and result in unfavourable conditions of prosthetic foundation. Women with osteoporosis and pronounced resorption of the residual ridges suffer from denture stomatopathy and the masticatory system dysfunctions that may influence their quality of life.Aim of the study. To evaluate the problems, which occur during and after prosthetic treatment, involving supplementary laser therapy.Materials and methods. The effects of biostimulation laserotherapy as an adjunct to prosthetic treatment were assessed in a group of 15 women (aged 50–80 years) with osteoporosis and some problems concerning deflected (resorbed) prosthetic foundation and denture stomatitis symptoms. Each patients received 10 laser applications. All patients were examined clinically, they also completed a questionnaire before treatment, in the course of laserotherapy and afterwards.Results. The study revealed positive healing effects of laser biostimulation in prosthetic foundation pathologies. The applied treatment resulted in the reduction of pain symptoms, mouth soreness, and denture stomatitis.Conclusions. Laserotherapy improved functional effectiveness of dentures and condition of the masticatory system in patients with osteoporosis.

Authors and Affiliations

Kamila Wróbel, Krystyna Rusiniak-Kubik, Magdalena Golecka-Bąkowska

Keywords

Related Articles

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba

Wstęp. Współczesna protetyka stomatologiczna opiera się głównie na adhezyjnym połączeniu pomiędzy strukturą zęba, a odbudową estetyczną. Obecnie dostępna jest szeroka gama materiałów łączących, cechujących się bardzo dob...

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego. Opis przypadku

Rozszczepy podniebienia stanowią jedną z najczęściej spotykanych wad rozwojowych. Pacjenci z tym schorzeniem wymagają wielospecjalistycznego zespołowego leczenia. Rehabilitacja protetyczna jest zwieńczeniem uprzednio prz...

Methods of laboratory diagnostics of oral candidosis in removable denture wearers

The aim of the paper is to present various diagnostic methods for oral candidosis on the basis of the available literature. The following diagnostic methods are discussed: classical (taking a swab from the oral mucosa, t...

Uszkodzenia tkanek jamy ustnej podczas intubacji dotchawiczej w ocenie lekarzy anestezjologów

Wstęp. Podczas rutynowo przeprowadzanych zabiegów w znieczuleniu ogólnym poprzez stosowanie łyżki laryngoskopu w celu wykonania ntubacji dotchawiczej może dochodzić do uszkodzeń tkanek jamy ustnej. Cel pracy. Celem pracy...

Download PDF file
  • EP ID EP64760
  • DOI -
  • Views 55
  • Downloads 0

How To Cite

Kamila Wróbel, Krystyna Rusiniak-Kubik, Magdalena Golecka-Bąkowska (2011). Laserotherapy as a supplementary aid in the prosthetic treatment of postmenopausal women with osteopenia or osteoporosis. Prosthodontics, 61(4), 268-276. https://europub.co.uk/articles/-A-64760