Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

Wstęp. Wiele badań na świecie sugeruje powiązanie prenatalnego niepokoju i nieprawidłowego przebiegu ciąży ze stanem zdrowia noworodka. Skutecznym predyktorem dobrostanu kobiet ciężarnych i noworodków może być wsparcie społeczne od bliskich osób. Cel. Ocena lęku przed porodem i jego związek ze stanem zdrowia noworodka w skali Apgar, masą ciała i nieprawidłowościami pępowiny oraz określenie predyktorów dobrostanu kobiet. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w III trymestrze ciąży u 199 kobiet. Lęk przed porodem mierzono Kwestionariuszem Lęku Porodowego (KLPII). Wykorzystano również Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS) oraz Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS). Po porodzie zebrano dane dotyczące oceny noworodków w skali Apgar, masę ciała noworodków i wystąpienie powikłań pępowinowych podczas porodu. Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w poziomie lęku przed porodem u matek ze względu na niską wagę ciała noworodków, niską punktację w skali Apgar i powikłania pępowiny. Satysfakcja z życia jest związana z otrzymanym wsparciem społecznym. Wraz ze wzrostem ryzyka ciąży wzrasta poziom otrzymanego przez kobiety wsparcia społecznego. Wnioski. Lęk przed porodem u kobiet w III trymestrze ciąży nie jest związany ze złym stanem noworodka. Należy prowadzić dalsze badania oceniające związek lęku przed porodem ze stanem zdrowia noworodka.

Authors and Affiliations

Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Gierszewska , Estera Mieczkowska , Mariola Banaszkiewicz, Agnieszka Wróbel-Bania

Keywords

Related Articles

Human erysipeloid in the Lublin Region during 2005–2008 on the background of the epidemiological situation in Poland – attempted analysis

Introduction. Human erysipeloid (A26 according to ICD-10) – bacterial infection (Erysipelothrix rhusiopathiae), is one of the commonest zoonoses in Europe, including Poland. However, the attention of human medicine devot...

Neoplastic diseases according to public opinion – a retrospective study

Society’s opinion on neoplastic diseases corresponds to its health behaviour. Oncological alertness displayed by a person aware of the risk of neoplastic diseases is a key factor to well-planned and implemented oncologic...

Goalball as an effective means of physical improvement for blind and visually impaired players

The study was performed between 2002–2006 among players aged 16–18 practicing goalball in order to investigate the beneficial effects of the game on physical fitness, spatial orientation and sound localization in people...

Non-pharmacological treatment of patients with dementia

In the practice of a family physician, ageing society means an increasing number of patients suffering from Alzheimer’s disease or other forms of dementia. Pharmacological treatment slows down the process of neurodegener...

Psychology in medicine Part 1 – cognitive deficits in patients after stroke

Introduction: In contemporary times, increasingly more frequently cerebral stroke is the cause of physical, cognitive and emotional impairments among population aged over 55. Neuropsychological deficits experienced by pa...

Download PDF file
  • EP ID EP58437
  • DOI -
  • Views 110
  • Downloads 0

How To Cite

Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska, Mariola Banaszkiewicz, Agnieszka Wróbel-Bania (2015). Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 39-44. https://europub.co.uk/articles/-A-58437