МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Journal Title: Podolsky Scientific Herald - Year 2022, Vol 3, Issue 4

Abstract

Досліджено, що в діяльності підприємства важлива роль приділяється методам та принципам прийняття управлінського рішення. Завдяки методам та принципам, які використовує керівник у прийнятті рішень, рішення краще приймаються. Наведено основні вимоги у процесі прийняття управлінських рішень, а саме: наукова обґрунтованість, цілеспрямованість, правомірність, оптимальність, своєчасність, системність, комплексність. Зазначено, що методи управлінських рішень – це послідовність певних управлінських операцій і різних процедур, які необхідно прийняти для вирішення проблеми підприємства. Досліджені методи управлінських рішень: постановки проблеми, виявлення способів вирішення проблеми, оцінки варіантів і вибір найкращого рішення, реалізації рішення, прогнозування, збору інформації, ключових запитань, інверсій, вільних асоціацій, морфологічного аналізу, номінальної групової техніки, Дельфі, мозкового штурму, конференції ідей, сценаріїв.

Authors and Affiliations

Балахонова О. В. Павлюк Т. М.

Keywords

Related Articles

НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Досліджено напрями здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній в сучасних умовах господарювання. Акцентовано увагу на активізації пошуку раціональних моделей, які стимулюють інвестиційні та трансформаційні про...

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ, ПРОФОРІЄНТАЦІЯ, ФАХОВА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ШЛЯХ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

Українське суспільство гідно найкращого життя та перспективного майбутнього, яке бачиться разом з європейською сім’єю, із своїми високо-розвинутими стандартами та чіткими механізмами. Одним із ключових правил розвинутих...

ПРИНЦИПИ, МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто принципи, методології та методи за допомогою яких забезпечується конкурентність продукції підприємства. Наведено основні методи конкурентної боротьби, а саме: поліпшення якості і послуг, швидке оновл...

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджено основні функції кінцевої мети кадрової політики на підприємствах. Зазначено, що одним з важливих етапів реалізації обраної системи управління кадровою політикою є практичне здійснення набору необхідни...

СУТНІСТЬ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В статті розглядається сутність методів управління, в першу чергу через ретроспективний аналіз становлення теорій менеджменту. Проводиться аналіз взаємозв’язку методів управління в системі теорії управління. Наводиться н...

Download PDF file
  • EP ID EP712883
  • DOI 10.58521/2521-1390-2022-23-24-10
  • Views 30
  • Downloads 0

How To Cite

Балахонова О. В. Павлюк Т. М. (2022). МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Podolsky Scientific Herald, 3(4), -. https://europub.co.uk/articles/-A-712883