Методика використання системи підтримки E-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів

Journal Title: ScienceRise: Pedagogical Education - Year 2018, Vol 0, Issue 1

Abstract

<p class="Text">У статті представлено формування системи підтримки e-learning в університеті. Аналіз моделі використання системи підтримки е-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів. Сформульовані основні завдання, що повинна вирішувати система підтримки e-learning.</p><p class="Text">Система підтримки e-learning у університеті була розроблена у контексті системного та інформаційного підходу відповідно до основних позицій щодо характерних властивостей, притаманних, з одного боку, педагогічним, з іншого боку, інформаційним системам</p>

Authors and Affiliations

Anton Zabolotsky

Keywords

Related Articles

Досвід формування професійно-етичної компетент-ності майбутніх менеджерів економічного профілю

<p>У статті досліджено досвід формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю. Встановлено, що фахівець має набути уміння використовувати професійно-етичні знання в різних ситуаціях...

Технологія управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету

<p>Зміни у розвитку українського суспільства, освіти і науки зумовили значне зростання нової інформації, прискорили інтеграційні і комунікативні процеси. Ці тенденції є особливо характерними для освіти, у якій протягом о...

Методологія визначення ефективності електронних освітніх ресурсів для системи післядипломної освіти вчителів

<p>У статті досліджено критерії визначенні ефективності електронних освітніх ресурсів для системи післядипломної освіти вчителів. Однією із складових освітнього процесу у сучасній педагогіці є відкриті освітні ресурси, я...

Підготовка учнів до олімпіад з інформатики як засіб для вибору майбутньої професійної діяльності в галузі ІТ

<p>У дослідженні розглянуто використання у Технічному ліцеї м. Києва системи управління навчальними матеріалами для підготовки учнів до олімпіади з веб-дизайну. Проаналізовано діяльність вчителя інформатики в умовах стрі...

Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну

У дослідженні розкрито основні моменти дидактичного дизайну із урахуванням специфіки мислення сучасного покоління. Виокремлено принципи створення візуалізації: принцип лаконічності, принцип автономності, принцип стадійно...

Download PDF file
  • EP ID EP526886
  • DOI 10.15587/2519-4984.2018.122132
  • Views 373
  • Downloads 0

How To Cite

Anton Zabolotsky (2018). Методика використання системи підтримки E-learning як засобу розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів. ScienceRise: Pedagogical Education, 0(1), 27-29. https://europub.co.uk/articles/-A-526886