Ocena stylu pracy lekarza stomatologa w warunkach ergonomicznych

Journal Title: Prosthodontics - Year 2012, Vol 62, Issue 1

Abstract

Wstęp. Pracę, którą wykonuje lekarz stomatolog można zaliczyć do zajęć obarczonych dużym wysiłkiem fizycznym i psychicznym, ponadto wykonywanie pracy w nienaturalnej pozycji ciała przez długi czas powoduje urazy narządu ruchu. Naprzeciw tym niekorzystnym zjawiskom wychodzi ergonomia. Udowodniono, że ergonomiczne techniki pracy pozwalają ograniczyć działanie szkodliwych czynników środowiska pracy lekarza stomatologa. Cel pracy. 1. Czy ergonomiczne warunki pracy skłaniają lekarzy stomatologów do przeprowadzenia zabiegu w ergonomicznej pozycji ciała? 2. Czy edukacja w zakresie techniki pracy wpływa na późniejszy (kliniczny) styl pracy lekarza i czy istnieją czynniki w nauczaniu przedklinicznym ergonomii, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę, mając na względzie ułatwienie studentom zachowania ergonomicznej pozycji ciała w pracy klinicznej? Materiał i metody. Na podstawie analizy sposobu pracy lekarza (parametry układu pracy) oraz badań ankietowych dokonano oceny pozycji ciała 235 lekarzy w trakcie wykonywania zabiegów klinicznych. Wyniki. Zaobserwowano silną zależność pomiędzy występowaniem dolegliwości a prezentowanym stylem pracy oraz stażem pracy z uwzględnieniem sposobu kształcenia ergonomicznego. Wnioski. 1. Ergonomiczne warunki pracy nie są równoznaczne z przyjmowaniem przez lekarzy ergonomicznej pozycji podczas pracy. 2. Edukacja ergonomiczna ma istotny wpływ na przyjmowanie przez lekarzy podczas pracy prozdrowotnej pozycji ciała, jednak dla poprawy nie w pełni zadowalających efektów nauczania, konieczne jest doskonalenie sposobu kształcenia studentów i lekarzy w zakresie ergonomii. 3. Wydaje się, że najistotniejszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę podczas nauczania techniki pracy jest właściwa pozycja głowy lekarza.

Authors and Affiliations

Monika Łukomska-Szymańska, Grzegorz Mazur, Jerzy Sokołowski

Keywords

Related Articles

Estimation of repeatability of the reference position in the instrumental analysis of the temporomandibular joints.

Diagram of Posselt is showing graphical movements of mandible. In the horizontal plane shows the difference between the positioning of incisal point in central occlusion (ICP) and retruded contact position. With retruded...

Methods of laboratory diagnostics of oral candidosis in removable denture wearers

The aim of the paper is to present various diagnostic methods for oral candidosis on the basis of the available literature. The following diagnostic methods are discussed: classical (taking a swab from the oral mucosa, t...

Ocena zależności między bruksizmem a wartością wskaźnika starcia zębów TWI u pacjentów z patologicznym starciem

Cel pracy. Starcie patologiczne zębów jest zjawiskiem o różnorodnej etiologii. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy bruksizm może mieć wpływ na jakość starcia zębów.Materiał i metody. Badaniem objęto 50 pacj...

Mini implants – a simple way out of a difficult situation: A case report

Introduction. Early tooth loss and long-term use of dentures cause dental alveolar atrophy in upper and lower jaws, which eventually results in the reduced or even completely lost dentures stabilization.Aim of the study....

Prosthetic rehabilitation of patient with cleft palate using unconventional removable denture: A case report

The article illustrates prosthetic rehabilitation of patient with cleft palate using removable partial denture with extracoronal precision attachments.

Download PDF file
  • EP ID EP64806
  • DOI -
  • Views 55
  • Downloads 0

How To Cite

Monika Łukomska-Szymańska, Grzegorz Mazur, Jerzy Sokołowski (2012). Ocena stylu pracy lekarza stomatologa w warunkach ergonomicznych. Prosthodontics, 62(1), 58-66. https://europub.co.uk/articles/-A-64806