Problemy zdrowotne chorych na chorobę Huntingtona i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 2

Abstract

Choroba Huntingtona to dziedziczona autosomalnie dominująco choroba neurozwyrodnieniowa charakteryzująca się występowaniem postępujących objawów ruchowych, poznawczych i psychiatrycznych. Choroba Huntingtona jest schorzeniem powodującym degradację w sferze fizycznej, psychologicznej oraz socjalnej pacjenta. W zależności od tego, na jakim etapie choroby znajduje się pacjent, przedklinicznym czy klinicznym, występują u niego mniej lub bardziej nasilone problemy zdrowotne. Postępujące objawy ruchowe uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie, natomiast depresja, zaburzenia psychiatryczne i funkcji poznawczych są powodem izolacji oraz unikania kontaktów z otoczeniem. Obecnie nie istnieje skuteczne leczenie tej choroby, a leki stosowane w terapii mają wiele działań niepożądanych. Prowadzi ona do postępującej niesprawności, zależności chorego od osób sprawujących nad nim opiekę oraz w konsekwencji do śmierci.

Authors and Affiliations

Dorota Kozak-Putowska, Joanna Iłżecka, Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik

Keywords

Related Articles

PHYSICAL ACTIVITY OF SELECTED OCCUPATIONAL GROUPS. Similarities and differences in approach to problems concerning physical activity among employees of corporation, health care staff and teachers

Introduction. Proper physical activity is the most important component of life style which exerts an effect on human health. It is undeniably necessary, and its prophylactic and therapeutic value is known. However, hypok...

Tetanus – a disease still occurring in Poland

Tetanus is an acute infectious disease, manifested by the occurrence of attacks of contractions of the striated muscles, including the muscles as important for human life as the respiratory muscles. This is a severe dis...

Analiza wartości odżywczej i kosztów diety bezglutenowej w porównaniu do standardowej racji pokarmowej

Wprowadzenie. Dieta bezglutenowa jest podstawową metodą postępowania terapeutycznego w celiakii. Pacjent, stojąc przed koniecznością wyeliminowania glutenu z diety, teoretycznie może wybierać pomiędzy produktami naturaln...

Pharmacological activity of essential oils and their components in the treatment of gastrointestinal diseases

Essential oils are natural, multi-component mixtures, commonly found in the world of plants. The use of raw plant materials, rich in essential oils for culinary and therapeutic purposes, is almost as old as humanity. It...

Cranial-cerebral injuries - an epidemic of the 21ST century

The progressing mechanization of work observed in every sphere of life and rapid development of the means of transport are the main causes of a constant increase in the number of accidents and injuries. Apart from cardi...

Download PDF file
  • EP ID EP79544
  • DOI 10.5604/20834543.1208212
  • Views 109
  • Downloads 0

How To Cite

Dorota Kozak-Putowska, Joanna Iłżecka, Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik (2016). Problemy zdrowotne chorych na chorobę Huntingtona i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 94-97. https://europub.co.uk/articles/-A-79544