Прогнозування руху космічних апаратів методом багатовимірних диференціально-тейлорівських перетворень

Abstract

Запропоновано числово-аналітичну обчислювальну схему інтегрування диференціального рівняння руху космічного апарата в гринвіцький прямокутній системі координат, яку розроблено на основі багатовимірних диференціально-тейлорівських перетворень. Відмінною особливістю даної схеми є розрахунок прискорень у диференціальному рівнянні руху космічного апарата на основі диференціально- тейлорівських перетворень різної мірності, а саме: прискорень від консервативних сил (геопотенціалу) – на базі двовимірних диференціально-тейлорівських перетворень; прискорень від неконсервативних сил (опір атмосфери, притягання Місяця, Сонця, переносна відцентрова сила, сила інерції Коріоліса) – на основі одновимірних диференціально-тейлорівських перетворень. Такий підхід зменшує необхідні аналітичні викладки при отриманні диференціального рівняння руху космічного апарата та, відповідно, зменшує методичну складність розроблення процедур прогнозування руху космічних апаратів. Проведено порівняння за критерієм “точність – обчислювальна складність” запропонованої обчислювальної схеми інтегрування з відомою схемою на основі одновимірних диференціально-тейлорівських перетворень.

Authors and Affiliations

Михайло Ракушев, Олександр Пермяков

Keywords

Related Articles

Інформаційна технологія навігації малого безпілотного літального апарата за оптичним полем Землі в умовах пропадання сигналів супутникових радіонавігаційних систем

Під час виконання польотів малого безпілотного літального апарата за маршрутом часто виникають ситуації, коли через вплив засобів радіоелектронної боротьби пропадають сигнали супутникових радіонавігаційних систем, що при...

Дослідження впливу часткового діелектричного заповнення на розміри прямокутного хвилеводу

Хвилевідно-щілинні антени достатньо широко застосовуються в наземних та бортових радіотехнічних системах. Однією з вимог до таких антен є зменшення масогабаритних показників, тому в статті на основі використання виразу д...

Ентропійний підхід до оцінювання ефективності комплексних систем радіомоніторингу

Стаття присвячена вирішенню завдання апріорного оцінювання ефективності систем радіомоніторингу. Запропоновано математичний апарат для кількісної оцінки значення ефективності комплексних систем радіомоніторингу, що дозво...

Імітаційна модель поширення продукції психологічного впливу в соціальних мережах

У статті запропоновано підхід до побудови імітаційної моделі поширення продукції психологічного впливу в соціальних мережах. Показано, що основою імітаційної моделі є відповідна логіко-аналітична модель. Обґрунтовано виб...

Порівняльний аналіз алгоритму симетричного блокового перетворення «Калина» (ДСТУ 7624:2014) з іншими міжнародними стандартами шифрування даних

Статтю присвячено проблемі застосування національних стандартів криптографічного захисту інформації. Розглянуто алгоритм симетричного блокового перетворення «Калина» та проаналізовано його відмінності від інших міжнародн...

Download PDF file
  • EP ID EP553866
  • DOI -
  • Views 188
  • Downloads 0

How To Cite

Михайло Ракушев, Олександр Пермяков (2018). Прогнозування руху космічних апаратів методом багатовимірних диференціально-тейлорівських перетворень. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем, 1(15), 5-16. https://europub.co.uk/articles/-A-553866