Przedprotetyczne procedury korekcyjne u pacjentów z zespołem kombinowanym

Journal Title: Prosthodontics - Year 2018, Vol 68, Issue 1

Abstract

Wieloletnie użytkowanie całkowitej protezy w szczęce, w obecności zachowanych zębów przednich w żuchwie, prowadzi do powstania zmian degeneracyjnych w narządzie żucia będących składowymi zespołu Kelly’ego, które stwarzają duże trudności rekonstrukcyjne dla lekarzy protetyków. Brak właściwego zaopatrzenia protetycznego pacjenta pogłębia patologiczne zmiany w jamie ustnej prowadzące do zaburzeń czynnościowych, a także zmian w wyglądzie twarzy. Celem pracy jest prezentacja procedur korekcyjnych stosowanych przed docelową rehabilitacją protetyczną z uwzględnieniem najczęściej występujących symptomów zespołu Kelly’ego. Autorzy omawiają możliwości zaopatrzenia pacjentów z wykorzystaniem konwencjonalnych ruchomych protez zębowych i/lub wszczepów śródkostnych dla optymalizacji leczenia protetycznego i profilaktyki destrukcji podłoża.<br/><br/>

Authors and Affiliations

Ryszard Koczorowski, Agnieszka Kuźniar-Folwarczny, Rafał Brożek

Keywords

Related Articles

Inlay-retained zirconia fixed partial dentures – the literature review.

Every single missing tooth needs prosthetic reconstruction in view of rehabilitation and prevention of disorders in the stomatognathic system. Such situations present several reconstructive treatment modalities. When imp...

Development of stomatognathic system and its diagnostics aspects of prosthetic treatment of adolescent patients

This paper presents the major reasons indicating the need for prosthetic treatment in children and adolescents. The author reveals the effects of tooth loss in children and describes the mechanisms of the stomatognathic...

The effect of hormone therapy on estrogen receptor-β expression in oral cavity mucous membrane epithelium in menopausal women

During menopause estrogen produced by the ovaries decreases, leading to multiple manifestations of the estrogen-dependent tissues, which is lavishly fitted with estrogen receptor. The study group comprised 60 women treat...

Clinical application of resilient materials for relining of dentures

The following resilient materials, GC Reline Extra Soft and GC Tissue Conditioner, were tested for the relining of dentures, and their therapeutic efficacy in prosthetic rehabilitation of patients with removable dentures...

Ocena częstości występowania i charakterystyka bakterii z rodzaju Staphylococcus u pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne w grupie chorych leczonych przeszczepem narządowym nerki

Wstęp. Gronkowce stanowią niejednorodną grupę drobnoustrojów, wśród których występują bakterie należące do groźnych ludzkich patogenów. Dzięki mechanizmom adhezji do tworzyw sztucznych, mogą kolonizowć powierzchnie uzupe...

Download PDF file
  • EP ID EP273129
  • DOI 10.5604/01.3001.0011.6809
  • Views 35
  • Downloads 0

How To Cite

Ryszard Koczorowski, Agnieszka Kuźniar-Folwarczny, Rafał Brożek (2018). Przedprotetyczne procedury korekcyjne u pacjentów z zespołem kombinowanym. Prosthodontics, 68(1), 85-94. https://europub.co.uk/articles/-A-273129