Stężenie immunoglobuliny wydzielniczej sIgA w ślinie u pacjentów po chirurgicznej ekstrakcji trzeciego trzonowego zęba dolnego i zastosowaniu cyklu zabiegów biostymulacji laserowej

Journal Title: Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) - Year 2016, Vol 69, Issue 3

Abstract

Wprowadzenie. Biostymulacja laserowa poprzez zjawiska fotobiochemiczne zachodzące na poziomie molekularnym i enzymatycznym komórki, określane jako procesy pierwotne, indukuje efekty wtórne, do których należy działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przyspieszające gojenie i regenerację tkanek. Ze względu na te właściwości światło lasera biostymulacyjnego wykorzystywane jest w leczeniu oraz profilaktyce wielu chorób jamy ustnej. Cel pracy. W pracy przedstawiono wyniki badań stężenia immunoglobuliny wydzielniczej sIgA w ślinie pacjentów po chirurgicznej ekstrakcji trzeciego trzonowego zęba dolnego i zastosowaniu 4 zabiegów biostymulacji laserowej. Materiał i metoda. Ocenę stężenia sIgA wykonano z wykorzystaniem metody immunoenzymatycznej ELISA u 40 ogólnie zdrowych pacjentów oraz u osób zdrowych z grupy kontrolnej, u których nie przeprowadzano żadnego zabiegu stomatologicznego. Ślinę od pacjentów pobierano dwukrotnie, pierwszy raz przed wykonaniem ekstrakcji zęba, drugi raz po czwartym zabiegu biostymulacji laserowej. Wyniki. Analiza wyników wykazała wzrost stężenia sIgA w ślinie po leczeniu z wykorzystaniem lasera biostymulacyjnego (96,31 mg/dl) w stosunku do oznaczonego stężenia przed rozpoczęciem leczenia (86,36 mg/dl). Różnice stężenia sIgA pomiędzy dwoma pomiarami nie były istotne statystycznie. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost stężenia sIgA w ślinie mężczyzn po leczeniu (121,78 mg/dl) w porównaniu ze stężeniem sIgA w ślinie oznaczonym przed laseroterapią (83,21 mg/dl), (p = 0,03). Natomiast w ślinie kobiet stężenie sIgA było nieznacznie niższe po leczeniu z zastosowaniem laseroterapii (81,02 mg/dl) w porównaniu ze stężeniem sIgA przed leczeniem (88,24 mg/dl). Różnica stężeń sIgA w ślinie pacjentek przed i po leczeniu nie była istotna statystycznie. Wnioski. Miejscowe zastosowanie lasera biostymulacyjnego po zabiegu ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego dolnego powoduje wzrost stężenia sIgA w ślinie pacjentów.

Authors and Affiliations

Joanna Szczerba-Gwóźdź, Mansur Rahnama

Keywords

Related Articles

Solitary bone cyst of the jaws – study of two cases and review of literature

Solitary bone cyst (SBC) is a benign osseous lesion comprising 1 - 2% of all the cysts affecting the jaws. It is usually asymptomatic, slow growing, nonexpansive lesion commonly diagnosed incidentally during routine radi...

The selection of patients for orthodontic treatment: the effect of the decision-making system employed. A Polish epidemiological study

Background. The decision as to the necessity of orthodontic treatment is important in the life of all young people but the question arises as to which method of selection is both reliable and scientifically defensible. M...

Symetria łuków zębowych u pacjentów z jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego

Wprowadzenie. Rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego może powodować zaburzenie wzrostu szczęki w trzech kierunkach przestrzennych. U pacjentów z tego typu wadą stwierdza się najczęściej zgry...

Wybrane testy psychologiczne u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej lub chorobą Parkinsona

Wprowadzenie: zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jest stosunkowo częstą chorobą o wieloczynnikowej etiopatogenezie.Cel pracy: na podstawie wybranych testów psychologicznych określono podobieństwa w profilupsychologicznym...

The condition of oral cavity hygiene and periodontium in post-myocardial infarction patients.

Introduction Poor oral hygiene is one of the main factors in the higher risk of dental caries and periodontal diseases and it may also affect the general health of the patient. Objectives The aim of the study was to...

Download PDF file
  • EP ID EP80174
  • DOI -
  • Views 26
  • Downloads 0

How To Cite

Joanna Szczerba-Gwóźdź, Mansur Rahnama (2016). Stężenie immunoglobuliny wydzielniczej sIgA w ślinie u pacjentów po chirurgicznej ekstrakcji trzeciego trzonowego zęba dolnego i zastosowaniu cyklu zabiegów biostymulacji laserowej. Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 69(3), 274-284. https://europub.co.uk/articles/-A-80174