SÜPERMARKETLER TARAFINDAN YAPILAN SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract

Amaç: Uşak ili ve içerisindeki süpermarket müşterilerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi vb. demografik özellikleri, süpermarketlerin uyguladığı satış geliştirme faaliyetleri ile alışveriş yaparken gösterdikleri tutumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi ve araştırma bulguları ile süpermarketlere öneriler sunulmasıdır. Gereç ve Yöntem: . Bu doğrultuda gerekli verileri elde etmek üzere düzenlenmiş olan anket formu Uşak ili merkezinde yaşayan 350 süpermarket müşterisi üzerinde uygulanmıştır. Bu araştırmada anakitle Uşak ili merkezde yaşayan tüketicilerdir. Araştırmanın örnek kitlesini kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 350 süpermarket tüketicisi oluşturmaktadır. Araştırmanın anket sorularına yönelik sırasıyla güvenilirlik analizi, frekans analizi, faktör analizi ve ilgili analizler yapılmıştır. Bulgular: Araştırma sorularının test edilmesi ile ilgili bulgular incelendiğinde bir ürün fiyatına iki ürün kampanyası, süpermarketler tarafından bedava ürün verilmesi, süpermarketler tarafından dağıtılan kuponlar, süpermarketler tarafından verilen hediyeler, süpermarketlerin harcamalar için verdiği ekstra paralar, promosyon için dağıtılan broşür ve el ilanları faaliyetlerinin gidilecek süpermarketin belirlenmesinde kadın ve erkek tüketiciler arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı yönündedir. Ancak süpermarketlerin yapmış olduğu yarışma ve çekilişler, süpermarketler adına gelen sms ve e-postalar gidilecek süpermarketin tercihinde kadın ve erkek tüketiciler arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır şeklindedir. Sonuç: Bu çalışmada sadece cinsiyetler arası fark olup olmadığı incelenmiş; kadın ve erkek tüketicilerin ayrı ayrı nelerden hoşlandığı detaylı incelenmemiştir. Bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar da kadın ve erkek tüketicileri ayrı ayrı daha detaylı inceleyerek hem bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara hem de süpermarket yöneticilerine yön gösterebilir. Kadın ve erkek tüketicilerin hangi satış geliştirme tekniklerinden etkilendiği araştırılabilir. Böylece süpermarketlere bu doğrultuda öneriler verilebilir.

Authors and Affiliations

Necla KUDUZ Sinem BÜRHAN

Keywords

Related Articles

REVOLUTION IN E-COMMERCE AND MARKETING A CONTRAST BETWEEN TRADITIONAL AND CURRENT MARKETING PRACTICES

Purpose: E-commerce has led to very significant changes in the marketing field. The purpose of this article is to investigate the impact of e-commerce in the marketing domain. The advent of e-commerce has led to various...

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE GÖSTERİŞÇİ PAYLAŞIM DAVRANIŞINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Amaç: Yiyecek ve içecek sektöründe gösterişçi paylaşım davranışı üzerinde etkili olabileceği düşünülen gösterişçi tüketim eğilimi, dürtüsel satın alma eğilimi ve kişilik tipleri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada...

AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE IMPACT OF BLACK FRIDAY DAYS ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR

Objective: In recent years, Black Friday days that have become popular in USA, and then have spread to the rest of the world are called as discount shopping days. In Turkey, discount campaigns are organized in physical a...

SHELBY D. HUNT: PAZARLAMA BİLİMİNE KATKILARI

Shelby D. Hunt, pazarlama bilimindeki öncü çalışmaları ile tanınan dünya çapında bir teorisyen ve pazarlama araştırmacısıdır. Hunt 50 yıldan fazla süredir 400’e yakın akademik çalışmayla pazarlama literatürüne önemli kat...

SÜPERMARKETLER TARAFINDAN YAPILAN SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Uşak ili ve içerisindeki süpermarket müşterilerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi vb. demografik özellikleri, süpermarketlerin uyguladığı satış geliştirme faaliyetleri ile alışveriş yaparken gösterdikle...

Download PDF file
  • EP ID EP703252
  • DOI -
  • Views 11
  • Downloads 0

How To Cite

Necla KUDUZ Sinem BÜRHAN (2020). SÜPERMARKETLER TARAFINDAN YAPILAN SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703252